Allmännyttigt bostadsbolag som konverterade från olja till geoenergi 


”Med Adven som leverantör kan vi utan investering introducera ett miljövänligt alternativ för uppvärmning samt sänka våra kostnader för värme. Adven erbjuder även en flexibel avtalsform som innebär att vi slipper binda upp oss i en monopolliknande struktur"

" - Björn Blomkvist, VD, VärmdöBostäder

253Lägenheter värms
med geoenergi

Sedan 2014 har VärmdöBostäder som ett av de första allmännyttiga bostadsbolagen upphandlat bergvärmeleveranser från en energileverantör. Adven etablerade två lokala geoenergianläggning som värmer upp sammanlagt 253 bostäder.

Som ett resultat av bytet till Adven har kunden kunnat sänka sina energikostnader då energilösningen är lokalt anpassad och utformad särskilt för fastigheten. Förändringen innebar även en signifikant förbättring ur miljösynpunkt för fastigheten. 

Intresserad? Kontakta vår expert!

Maria Barrio
Senior Sales Manager
Share