Ånga- Altia Corporation

Altia producerar bland annat Finlandia-vodka från de renaste råvaror i världen. Produktionsprocessen utnyttjar ånga som produceras av Adven med en bioenergianläggning som sedan 2002 ersätter den gamla kol- och oljebrännaren.

Miljöperspektivet var en av de faktorer som ligger bakom Altia beslut att ersätta fossila bränslen. Altia ville också uppnå de ekonomiska fördelar som det innebar att lägga ut energiproduktionen och kapitalkostnaden.

Obemannad och fjärrövervakas

Adven utformat kraftverket tillsammans med sina partners för att möta kundens behov och önskemål. Anläggningen är obemannad och den drivs och övervakas av Advens personal.

Driften av kraftverket styrs lokalt av ett PLC system. Systemet kan starta en back-up operation på egen hand när det behövs utan kommando från kontrollrummet, vilket möjliggör oavbruten leverans av ånga till kunden.

Andreas Lanneström
Director Industrial Sales
Share