Spillvärme gör nytta: Växthusen i Honkajoki värms hela vintern med återvunnen energi

"Vi valde Adven, för de var de enda som kunde erbjuda oss indunstning som service. Det gav oss ett alternativ till att investera själv.”  

 

                                                          - Matti Lehtinen, Produktionschef, Honkajoki Oy 

Honkajoki Oy är ett företag som återvinner animaliska biprodukter. Företaget moderniserade nyligen stora delar av sin produktionsprocess och byggde en helt ny produktionslinje. En del av Honkajokis produktionsprocess är en indunstningstjänst utvecklad av Adven. Vid indunstningen avlägsnar man vätska från processflödet och sedan går det koncentrerade materialet tillbaka till Honkajokis process för att slutligen bli bland annat fisk- och husdjursfoder.

Adven ansvarar för indunstningen med en egen MVR-indunstare som är integrerad i Honkajokis process. Samarbetet har resulterat i en avsevärt förbättrad energieffektivitet.

MVR-indunstning bygger på en sluten energikrets, där ångan komprimeras med fläktar för att kunna återanvändas. Då förlorar systemet inte så mycket energi i form av ånga, utan avger endast kondenserat vatten som avlägsnats från materialet.

Standardlösningen inte alltid den bästa

Vid sidan av Advens lösning övervägde man på Honkajoki även att bygga ett eget indunstningssystem, men då hade man fått mindre spillvärme för att värma växthusen. Genom att välja Adven fick Honkajoki den bästa lösningen för det lokala ekosystemet.

– Samarbetet med Adven var ett alternativ till att själv investera i en motsvarande anläggning. MVR-indunstning gör det möjligt att använda spillvärmen från våra processer i andra fastigheter på industriområdet, berättar Honkajokis produktionschef Matti Lehtinen.

– Vanligen är det klokast att utnyttja spillvärmen i sina egna processer, men i Honkajokis fall var processen redan integrerad med de närliggande växthusen. Därför var branschens standardlösning inte den bästa denna gång, förklarar Recovery Team Manager Terho Saaristo.

Jämna steg med kundens process

Indunstarens processrytm är noggrant planerad för att matcha kundens produktionsprocess.

– Samarbetet med Adven har fungerat smidigt och utan problem, säger Lehtinen.

– Advens anläggning tvättas automatiskt och underhållsarbeten utförs när Honkajokis produktion står stilla. På så sätt är vi alltid klara för drift när kundens process startas upp igen, berättar Saaristo.

 

Intresserad? Kontakta våra specialister så berättar vi mer!

Kontakta oss

Share