S-gruppens logistikcenter för dagligvaror kombinerar geoenergi med Advens värme- och kylproduktion

"Med en så här omfattande helhet är det bra att lämna det hela åt proffsen. Det är ett bekymmer mindre för oss, då vi kan köpa energin som en tjänst och förlita oss på Advens kunskap.” 

 

                         - Miika Kakko, Energy Manager, S-gruppen

S-gruppens logistikcenter i Sibbo kommer att vara Finlands största fastighet när det står klart 2020. Logistikcentret kommer att få en total yta om cirka 200 000 kvadratmeter. Behovet av värme och kyla är stort, för att lagerförhållandena för livsmedel och andra produkter ska motsvara alla krav. Adven levererar kyl- och värmeenergin samt sköter om S-gruppens egna geoenergibrunnar. På S-gruppen har man upplevt att denna servicehelhet är en mycket bra lösning.  

Logistikcentret byggs i fem etapper. Således har energiproduktionshelheten också tagit form och byggts ut etappvis.  

Planeringen resulterade i att man skapade ett system, där geoenergi, dvs. bergvärme, som utvinns ur geobrunnar och kondensenergi från kylmaskinrummen så långt som möjligt täcker behovet av lågvärmeenergi. Med pellets säkerställer man det högre uppvärmningsbehovet vintertid och i värmenätet för högre värme används olja som reservbränsle.  

–  Från geobrunnarna på tomten får vi geoenergi och från kylmaskinerna kondensenergi till lågvärmenätet. Vi har kombinerat Advens expertis inom kyl- och värmeproduktion med kundens geobrunnar och genom att integrera dessa olika system har vi skapat en mycket intressant hybridlösning för energiproduktionen i området, säger Henrik Vasama, kundchef på Adven.    

Effektiv energiproduktion  

Adven värmer upp och kyler ner hela fastighetskomplexet och ansvarar för driften av geoenergianläggningen. En stor del av produkterna till S-gruppens samtliga livsmedelsbutiker går nu genom logistikcentret för dagligvaror. Ända från början var man medveten om att byggnaden även har mycket specifika kylenergibehov. På centret finns bland annat lager med temperaturerna +5, -9 och -40°C.  

– Mitt jobb är att effektivisera och rationalisera energiförbrukningen på hela logistikcentret med hänsyn till produkternas lagringskrav. Tillsammans med Adven har vi lyckats komma överens om smarta metoder, där vi alltid använder en kostnadseffektiv och miljövänlig energiform, säger S-gruppens Energy Manager Miika Kakko.  

Utgångspunkten för det nya logistikcentret är att så effektivt som möjligt återanvända energiflödet från kylproduktionen i uppvärmningen. Vi kan använda upp till 43 procent av kondensenergin från kylanläggningen.  

– Vårautvecklingsförslag har mottagits väl och vi har börjat vidareutveckla dem tillsammans, säger Kakko tacksamt.  

Bekymmerslöst samarbete med sakkunniga proffs  

– Vi erbjuder drift och underhåll av energianläggningarna som en del av vår Energy as a Service-modell. Vi ansvarar för distansövervakningen av energianläggningarna, för kyl- och värmeproduktionen samt för driften av geobrunnarna, fortsätter Vasama.   

Även på S-gruppen ser man positivt på att köpa energiproduktionen som en tjänst.  

– Med en så här omfattande helhet är det bra att lämna det hela åt proffsen. Det är ett bekymmer mindre för oss, då vi kan köpa energin som en tjänst och förlita oss på Advens kunskap, avslutar Kakko.  

Läs också:  

Livsmedelsindustriaktören Saarioinens energilösningar

 

Intresserad? Kontakta våra experter så berättar vi mer!    

Kontakta oss

Share