Ny indunstningsmetod minskade Finnfeeds Finlands energiförbrukning med en tredjedel

Finnfeeds Finland Oy, en del av Dupont-koncernen, har minskat ångförbrukningen på sin fabrik i Nådendal med nästan 40 procent, samtidigt som även koldioxidavtrycket minskat avsevärt. Totalt har energiförbrukningen minskat med omkring 30 procent.

Finnfeeds fabrik har sedan början av 2018 använt en ny indunstningsmetod levererad av Adven. Resultaten har varit lovande: Tack vare minskad ångförbrukning kommer fabrikens koldioxidutsläpp att minska med 16 000 ton per år, vilket motsvarar över hundra miljoner körkilometer med personbil.

Finnfeeds tillverkar betain genom separation ur sockerbetsbaserade lösningar samt andra fraktioner som behövs inom gödsel-, livsmedels-, kosmetika- och kemiindustrin. Efter separation måste stora mängder vatten avlägsnas genom indunstning, vilket tidigare innebar en enorm ångförbrukning.

30% Mindre total
energiförbrukning

Adven genomförde en kartläggning och tog fram en lösning, där man med hjälp av MVR-indunstare kunde minska fabrikens ångförbrukning avsevärt. MVR är en indunstningsmetod som erbjuder ett betydligt mer energieffektivt sätt att avlägsna vatten från koncentrerade vätskor. 

”Ångförbrukningen var en betydande kostnadspost, och därför ville vi hitta nya lösningar för hela vår produktionsprocess. Samtidigt ville vi minska vårt koldioxidavtryck för att uppfylla våra hållbarhetsmål. Advens förslag på en ny indunstningsmetod slog två flugor i en smäll”, säger fabrikschef Heikki Vahtera.

Energibesparing som motsvarar 1 500 villor

Finnfeeds produktion har ökat, vilket skapade ett behov av större indunstningskapacitet. I stället för en traditionell lösning och egen investering valde bolaget att köpa indunstningen som tjänst av Adven. Den nya indunstningsanläggningen startades upp i början av 2018. Fabrikens energibesparingar motsvarar den totala energiförbrukningen för cirka 1 500 eluppvärmda villor.

”Vi är rentav lite överraskade av hur enkelt allt gick. Anläggningen togs i drift som planerat och uppstarten gick utan problem. Ur mitt perspektiv har samarbetet löpt utmärkt. Adven driver anläggningen på distans och operatörer finns nära till hands om de behövs på plats”, säger Vahtera.

”Fabriken har nu avancerade turbofläktar i sin indunstningsprocess. Vid relativt låga elpriser ger denna något okonventionella indunstningsmetod betydande besparingar på lång sikt. Förenklat kan man säga att fabrikens tidigare indunstning använde åtta enheter energi i form av ånga, medan MVR-indunstarna bara använder en enhet energi i form av el som ersätter ångan”, förklarar Advens kundchef Henrik Vasama.

Adven har två anläggningar som använder motsvarande teknik i Finland, en på Finnamyls fabrik i Kumo och en hos Honkajoki Oy i Honkajoki. Finnfeeds lösning är dock mer tekniskt komplicerad än de två tidigare, och består av hela fem parallella indunstare.

DuPont

DuPont är världens ledande tillverkare av naturlig betain för användningsområden inom djurfoder och kosmetika. Fabriken i Nådendal etablerades 1953 och har idag cirka 70 anställda. DuPont (NYSE: DD) har bedrivit forskning och utvecklat teknik till den globala marknaden i form av innovativa produkter, material och tjänster sedan 1802. Genom samarbete med kunder, myndigheter och ideella organisationer tror vi att vi kan bidra till att finna lösningar på globala utmaningar, till exempel att garantera tillräckligt med hälsosam mat för människor i hela världen, minska beroendet av fossila bränslen och skydda liv och miljö.www.dupont.com

Adven Recovery

Adven Recovery erbjuder cirkulära lösningar för vattenintensiva industrier. Vi granskar kundens hela produktionsprocess för att hitta nya möjligheter att minska energi- och vattenförbrukningen.

Läs mer om våra projekt

 

Intresserad? Kontakta oss, våra experter ger gärna mer information.

Kontakta oss

Share