Nöjescenter fick hybrid energilösning som kombinerar flera uppvärmningsformer

"I Adven har vi hittat en partner med gröna värderingar som kan hjälpa oss med alla våra energirelaterade behov. Samarbetet har gjort vår verksamhet mer ekologisk.”

 

                                - Veli-Matti Mykkälä, CEO, Upplevelsefabriken Lappari

Upplevelsefabriken Lappari i Torneå har fått en skräddarsydd energilösning som kombinerar geoenergi, vattnet i Torne älv och lokal fjärrvärme. En hybridlösning är enligt Advens beräkningar det mest hållbara sättet att värma och kyla den gamla byggnaden. Lapparis CEO Veli-Matti Mykkälä är särskilt nöjd med att partnerskapet har lett till en betydligt mer ekologisk energiförsörjning, för att inte tala om de ekonomiska fördelarna.

Lappari finns i en enorm byggnad på 14 000 m² som ursprungligen har varit ett bryggeri. I samband med en renovering blev det även aktuellt med en modernisering av byggnadens värme- och kylsystem. Renoveringen krävde stora investeringar, och därför var Advens lösning särskilt intressant för Mykkälä. Lappari köper nu sin energi som en tjänst, vilket betyder att man bara betalar för producerad energi och slipper egna investeringar.

”Vårt utgångsläge var att hitta det smartaste sättet att värma byggnaden till ett rimligt pris. Vi visste att Adven hade levererat energilösningar till ett annat turismföretag i närheten och kontaktade dem”, berättar Mykkälä.

Hybridlösning kombinerar gammalt och nytt

”Lapparis energisystem bygger på en hybridmodell med geoenergi från berggrunden, en värmeväxlare för att utnyttja vattnet i Torne älv och fjärrvärme från det lokala nätet. Adven kombinerar de olika energikällorna och levererar värme och kyla till Lappari som en komplett tjänst”, berättar Timo Koljonen, VP, Geoenergy Finland på Adven.

Det gamla bryggeriet där man tidigare bryggde Lapin Kulta hade befintliga rör till Torne älv. Nu har rören återigen tagits i användning som en del av byggnadens energisystem. En vattenvärmeväxlare från Uponor gör det möjligt att använda vattnet i Torne älv för att värma och kyla byggnaden. Dessutom borrade man energibrunnar i berggrunden för att kunna inkludera bergvärme och bergkyla i helheten.

”Finessen är att man med det nya systemet får dubbel nytta, med värme från borrhålen om vintern och kyla om sommaren utan extra kylanläggningar”, förklarar Advens projektledare Lasse Aitamaa.

Mer geoenergi i framtiden

”Vi planerar att fortsätta bygga på området och tror att vi kan dra ännu mer nytta av den här modellen allteftersom vi utökar verksamheten”, fortsätter Mykkälä.

”Vi vill öka geoenergins andel ytterligare. Stora delar av byggnaden står fortfarande tomma, men när de tas i användning senare kommer man att behöva öka kapaciteten för att energin ska räcka till”, förklarar Aitamaa.

”I Adven har vi hittat en partner med gröna värderingar som kan hjälpa oss med alla våra energirelaterade behov. Samarbetet har gjort vår verksamhet mer ekologisk”, säger Mykkälä.

Upplevelsefabriken Lappari

Upplevelsefabriken Lappari är ett nöjescenter på 14 000 m² som erbjuder aktiviteter och upplevelser för hela familjen. Lappari ligger i centrum av Torneå, cirka en kilometer från den svenska gränsen. I byggnaden finns en Dudesons aktivitetspark, en restaurang med 200 platser, ett mikrobryggeri, en evenemangsarena samt ett gym, escape room, laserspel, en golfhall och tennisbanor. www.lappari.fi/lappari-sv/

 

Söker du en erfaren specialist på geoenergi? 

Kontakta oss

Share