Långsiktig besparing utan investering

”För Kungsleden är det viktigt att hela tiden tänka nytt och att tänka grönt. Geoenergianläggning i samarbetet med Adven passar oss bra då vi kan uppgradera och miljöoptimera samtidigt som vi sänker kostnaderna för värme och kyla. "

- Eskil Lindnér, Fastighetschef, Kungsleden

0KrInvesteringsfri lösning
från Adven

År 2014 installerade Adven en geoenergianläggning för värme och kyla i Torsnäs 1, en kommersiell byggnad i Kista, Stockholm, med Huawei som största hyresgäst. Det befintliga kylsystemet i kontorsfastigheten var i behov av en större uppgradering och investering. Kungsleden valde därför att ta ett helhetsgrepp om fastighetens energiförsörjning både gällande värme och kyla.

Genom att byta till geoenergi från Adven behövde Kungsleden inte investera i ny kylutrustning. I stället kunde de låta Adven sköta fastighetens hela energibehov.

Maria Barrio
Senior Sales Manager
Share