GeoBio - Hybrid 
S Group

Advens geo- och bioenergikompetens tillämpad på ett nytt sätt

Utgångspunkten för energilösningen för S-Groups nya logisticcenter var att optimera utnyttjandet av geoenergi och att maximera produktionen av miljövänlig värme och kyla. Geoenergi står för basenergi medan pellets används för att säkerställa kapaciteten under vintern. 

Advens GeoBio hybridkraftverk är en av de största anläggningarna i Finland som utnyttjar geoenergi. Hälften av det årliga uppvärmningsbehovet produceras med geoenergi och den andra hälften av bioenergi.

Stor vikt har lagts på att användningen av den energi som genereras i produktionen av kyla till högsta möjliga grad ska återvinnas för uppvärmning. Närmare hälften av kylanläggningens kondensenergi kan återvinnas.

Hållbar energiproduktion och återanvändning av energi är gemensamma mål för både S-Group och Adven i utformningen av energilösning för det nya logistikcentret.

Hur en hybridanläggning fungerar

Värme och kyla hämtas med hjälp av värmepumpar från ett geoenergilager om cirka 150 stycken borrhåll. Geoenergilagret levererar både värme på vintern och kyla under sommartid. Den värme som av solinstrålningen ackumuleras i fastigheten under sommaren leds ner i berget för att sedan under vintertid värma fastigheten. Resten av den energi som behövs kommer att produceras hjälp av biobränsle.

Andreas Lanneström
Director, New Industrial Sales
Andreas Lanneström
Share
Bonsky