Hållbar energi till Valios fabriker genom skräddarsydda lösningar

Adven levererar värme och kyla till 11 Valiofabriker runtom i Finland. Kunden och fabrikernas olika förutsättningar ligger alltid till grund för lösningen. Ett gemensamt mål har varit att minska användningen av fossila bränslen och ersätta dem med biobränslen. Adven är teknik- och bränsleoberoende vilket möjliggör verkligt kundanpassade lösningar.

– Valios som kund är väldigt intressant, eftersom uppvärmningsform och energilösning alltid har valts efter varje mejeri och fabrik för att säkerställa att de passar kundens produktionsbehov. Dessutom tar man alltid hänsyn till lokala förutsättningar i val av bränsle, säger Advens kundchef Heikki Aarrejoki.

Eftersom man på Valios fabriker tillverkar flera olika sorters mejeriprodukter varierar också fabrikernas energibehov. Valio är Finlands största mejeriföretag och eftersom fabrikernas produktionsvolymer är enorma finns det inte något utrymme för oplanerade avbrott i produktionen.

– Vår fabrik är den största av Valios fabriker baserat på mängden producerad mjölk, så fabriken är betydande för den finländska mejerisektorn. Det får därför aldrig bli avbrott i energiförsörjningen. Pålitlighet, tillgänglighet och kvalitet i leveranserna är vår största framgångsfaktor, säger Kari Lappi som är fabrikschef på Valios fabrik i Lappviken.

Biobränslen och bästa praxis hörnstenar för samarbetet

– När man byggde anläggningen en gång i tiden så anpassades den efter biobränslen utan att kompromissa med produktivitet eller lönsamhet, säger fabrikschef på Valios fabrik i Seinäjoki, Timo Panula. Vårt gemensamma mål tillsammans med Adven är att minimera oljeförbrukningen. Nu används bara så mycket olja som är absolut nödvändigt.

Ända sedan starten utarbetades en modell för uppföljning och utveckling av samarbetet. På regelbundna samarbetsmöten går vi igenom bästa praxis på anläggningarna som vi försöker kopiera till Valios andra produktionsorter.

– Ibland dyker det upp frågor som rör flera anläggningar och då drivs utvecklingsarbete framåt snabbt, särskilt eftersom vi träffas ofta. Jag skulle säga att det stärker oss som företag att Adven tar helhetsansvaret över energiförsörjningen. De erbjuder även centraliserad distansövervakning, vilket också är kostnadseffektivt, säger Panula.

– Öppenhet är viktigt för oss. Det var ett av våra viktigaste kriterier i valet av partner, eftersom vi måste kunna lita på att Adven både levererar som utlovat och samtidigt utvecklar anläggningarna. Det har de gjort och som fabrikschef kan jag lita på Adven, avrundar Lappi.

Konvertering till biobränslen minskar koldioxidutsläppen med 17 000 ton årligen

Under 2020 kommer samarbetet mellan Valio och Adven att fördjupas ytterligare. Adven kommer att leverera en helt ny 4 MW pannanläggning till fabriken i Seinäjoki. Den nya biopannan kommer att minska användningen av olja och torv, vilket kommer minska koldioxidutsläppen med 15 000 ton årligen. Detta motsvarar de genomsnittliga utsläppen från 6 000 personbilar under ett år. Även avtalet med fabriken i Pitäjänmäki kommer förlängas, där en ny 2 MW panna kommer att byggas. Detta kommer minska utsläppen med ytterligare 2 000 ton. 

-  Pålitlighet i drift är extremt viktigt för oss och Advens värmeleverans till fabriken i Seinäjoki har hittills varit väldigt stabil, säger Valios energichef Peter Fabritius. I valet av energipartner var lönsamheten på projekten viktig, men även till en allt större del hållbarhetsaspekten. Valios långsiktiga mål är att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Övergången till fossilfritt bränsle i energiproduktionen är därför ett viktigt steg i rätt riktning.

Läs även:

Hybridlösning för S-gruppens logistikcenter

Har du frågor om Advens lösningar för mejeriindustrin? Kontakta oss.

Share