Energi till Valios fabriker genom skräddarsydda, pålitliga lösningar

Adven levererar värme och kyla till 10 Valiofabriker runtom i Finland. Kunden och anläggningarnas specifika krav och förutsättningar ligger alltid till grund för lösningen. Ett gemensamt mål har varit att minska användningen av fossila bränslen och ersätta dem med biobränslen. Adven är teknik- och bränsleoberoende vilket möjliggör verkligt kundanpassade lösningar.

– Valios som kund är väldigt intressant, eftersom uppvärmningsform och energilösning alltid har valts efter varje mejeri och fabrik för att säkerställa att de passar kundens produktionsbehov. Dessutom tar man alltid hänsyn till lokala förutsättningar i val av bränsle, säger Advens kundchef Heikki Aarrejoki.

Eftersom man på Valios fabriker tillverkar flera olika mjölkbaserade livsmedel varierar också fabrikernas energibehov.

– Adven vill erbjuda nya och innovativa energilösningar. Livsmedelsindustrins energilösningar har länge byggt på fossila bränslen, men under de senaste åren har man gjort betydande investeringar i hållbar utveckling, säger Aarrejoki.

Leveranssäkerhet spelar en avgörande roll

Valio är Finlands största mejeriföretag, fabrikernas produktionsvolymer är enorma och det finns inte något utrymme för uppehåll i produktionen.

– Vår fabrik är den största av Valios fabriker baserat på mängden producerad mjölk, så fabriken är betydande för den finländska mejerisektorn. Det får därför aldrig bli avbrott i energiförsörjningen. Pålitlighet, tillgänglighet och kvalitet i leveranserna är vår största framgångsfaktor, säger Kari Lappi som är fabrikschef på Valios fabrik i Lappviken.

– Långa driftsperioder utan störningar beskriver leveranssäkerheten på den energi som Adven producerar. Ett avbrott skulle genast märkas eftersom energianvändningen spelar en avgörande roll för ett mejeriföretag. Vi kan inte producera underpastoriserade produkter, säger fabrikschefen på Valios fabrik i Seinäjoki Timo Panula

Biobränslen och bästa praxis hörnstenar för samarbetet

– När man byggde anläggningen en gång i tiden så anpassades den efter biobränslen utan att kompromissa med produktivitet eller lönsamhet. Vårt gemensamma mål tillsammans med Adven är att minimera oljeförbrukningen. Nu används bara så mycket olja som behövs och inte ett dugg mer, säger Panula.

Ända sedan starten utarbetades en modell för uppföljning och utveckling av samarbetet. På regelbundna samarbetsmöten går vi igenom bästa praxis på anläggningarna som vi försöker kopiera till Valios andra produktionsorter.

– Ibland dyker det upp frågor som rör flera anläggningar och då drivs utvecklingsarbete framåt snabbt, särskilt eftersom vi träffas ofta. Jag skulle säga att det stärker oss som företag att Adven tar helhetsansvaret över energiförsörjningen. De erbjuder även centraliserad distansövervakning, vilket också är kostnadseffektivt, säger Panula.

– Öppenhet är viktigt för oss. Det var ett av våra viktigaste kriterier i valet av partner, eftersom vi måste kunna lita på att Adven både levererar som utlovat och samtidigt utvecklar anläggningarna. Det har de gjort och som fabrikschef kan jag lita på Adven, avrundar Lappi.

Se även:

Hybridlösning för S-gruppens logistikcenter

Har du frågor om Advens lösningar för mejeriindustrin? Kontakta oss.

Share
Andreas Lanneström
Director Industrial Sales