Energi till Valios fabriker genom skräddarsydda, pålitliga lösningar

Adven producerar värme och kyla till 10 Valiofabriker runtom i Finland. Kraven som kundens produktion ställer har varit utgångspunkten för detaljerade dimensionerings- och planeringsprojekt, där man funderat över hurdana egenskaper och krav den fabriksspecifika produktionen ställer på energiproduktionen. Ett gemensamt mål har varit att minska användningen av fossila bränslen och ersätta dem med biobränslen. Advens oavhängighet av teknologier och bränslen möjliggör skräddarsydda lösningar i stor utsträckning.

– Valios kundhelhet är mycket intressant, eftersom uppvärmningsform och energilösning alltid har valts enligt mejeri och fabrik för att säkerställa att de garanterat lämpar sig för kundens produktionsbehov. Dessutom har bl.a. lokala eller lättillgängliga bränslen beaktats i lösningarna, säger Advens kundchef Heikki Aarrejoki.

Eftersom man på Valios fabriker tillverkar flera olika mjölkbaserade livsmedel avviker också fabrikernas energikrav från varandra.

– Adven vill erbjuda nya och innovativa energilösningar. Livsmedelsindustrins energilösningar har länge byggt på fossila bränslen, men under de senaste åren har man gjort betydande investeringar i hållbar utveckling, säger Aarrejoki.

Försörjningssäkerhet i avgörande roll

Valio är Finlands största mjölkförädlingsföretag, fabrikernas produktionsmängder är betydande och det finns inte utrymme för uppehåll i produktionen.

– Vår fabrik är den största bland Valios fabriker enligt mängden mjölk, så vi är en kritisk enhet på fältet. Värmetillförseln måste vara oavbruten. Försörjningssäkerhet och kvalitet är vår framgångsgaranti, säger fabrikschefen på Valios fabrik i Lappviken Kari Lappi.

– Långa driftsperioder utan störningar beskriver försörjningssäkerheten för den energi som Adven producerar. Ett användningsavbrott skulle genast synas i vår verksamhet eftersom värmebehandling spelar en avgörande roll i livsmedelsindustrin. Vi kan inte producera underpastöriserade produkter, säger fabrikschefen på Valios fabrik i Seinäjoki Timo Panula. 

Biobränslen och bästa praxis som hörnsten för samarbetet

– Då energianläggningen en gång i tiden färdigställdes med tanke på biobränslen hade också produktions- och lönsamhetsaspekten en stark roll. Vårt gemensamma mål tillsammans med Adven är att minimera oljeförbrukningen. Nu används bara så mycket olja som behövs och inte ett dugg mer, säger Paunula.

Genast i början utarbetades en modell för uppföljning och utveckling av samarbetet. På regelbundna samarbetsmöten går vi igenom bästa praxis på anläggningarna som vi försöker kopiera till Valios andra produktionsorter.

– Då det finns flera anläggningar går utvecklingsfrågorna och tankarna framåt snabbare när experterna diskuterar sinsemellan. Jag anser att vår styrka är att Adven ansvarar för helheten. De erbjuder även centraliserad distansövervakning så det är också kostnadseffektivt, säger Paunula.

– Öppenhet i verksamheten är viktigt. Vår tanke var att vi kan lita på att Adven är en partner som utvecklar och levererar. Det har de gjort och som fabrikschef kan jag lita på Adven, avrundar Lappi.

Se även:

Hybridlösning för S-gruppens logistikcenter

 

Intresserad? Kontakta oss, våra experter ger gärna mer information.

Kontakta oss

Andreas Lanneström
Director Industrial Sales
Share