Biokraft uppnår än mer hållbar biogasproduktion när Adven förädlar processvattnet

Biokrafts ambition är att producera biogas utav rester ifrån skogsindustrin, fiskeindustrin och fiskrester, och på så vis förhindra att onödigt avfall kommer ut i havet. Den positiva påverkan på miljön förstärks sedan ytterligare när Adven hjälper Biokraft att ta till vara på processvattnet som genereras i och med biogasproduktionen.

Adven kommer att leverera hantering av processvattnet som en tjänst. Detta innebär att Adven kommer att sköta driften, planerade underhåll samt även 24/7 övervakning av indunstningsanläggningen.

Adven kommer att hantera 160 000 kubikmeter processvatten per år

Anläggningen I Skogn utanför Tronheim kommer att producera ungefär 12,5 miljoner kubikmeter biogas per år. Biogasproduktionen genererar restströmmar på cirka 160 000 kubikmeter processvatten. Advens nya indunstningsanläggning baserad på MVR teknik förädlar detta restflöde till omkring 15 000 kubikmeter gödningskoncentrat och 145 000 kubikmeter rent vatten.

MVR indunstning är ett betydligt mer energieffektivt sätt att reducera vatten från vätskor i jämförelse med traditionella metoder. MVR processen resulterar i att drygt 90 % av volymen indunstas och kvar blir en näringsrik vätska som kan användas som gödningsmedel. Det renade vattnet kan sedan användas på nytt i produktionsprocessen eller släppas ut i naturen igen.

Adven levererar lösningarna som tjänst, vilket innebär att den inte hamnar på kundens balansräkning. Kunden drar även fördel av att Adven har erfarenhet från liknande implementeringar och förutsägbara kostnader under hela kontraktsperioden.

Biokraft fann en flexibel partner i Adven, som driver flertalet indunstningsanläggningar och som är hängiven en fortsatt utveckling av Biokrafts processer. Advens fokus på just indunstning möjliggör också flexibilitet för kunden, eftersom Adven har en mobil indunstningsflotta som kan förflyttas mellan kunder för optimalt resultat.

 - Vi ser en växande efterfrågan på hantering av restvatten som tjänst, säger Olavi Raunio som arbetar som säljdirektör på Adven. Vi är väldigt glada att ta detta steg och expandera vår verksamhet till Norge med vår flaggskeppstjänst. Effektiv hantering av processvatten är en vanligt förekommande utmaning för alla biogasproduktionsföretag. Vår tjänst är en hållbar lösning som ger kunden trygghet och förutsägbarhet.

- Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Adven, säger Håvard Wollan, CEO på Biokraft. De är en stabil leverantör av expertis och överlägsna lösningar. Att köpa vattenrening som tjänst från Adven för anläggningen i Skogn hjälper oss även att minimera risk och minska det egna investeringarna.

Samarbetet med Biokraft är en del av Advens strategi att expandera sin verksamhet till nya geografiska områden. Industningsanläggningen byggs som ett gemensamt projekt mellan Advens finska och norska verksamhet.  

Tyckte du detta var intressant?

Utforska fler av våra kundcase eller kontakta Andreas Lanneström. 

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Andreas Lanneström
Director Industrial Sales
Share