En förnybar lösning som ökar fastighetsvärdet

” Adven kan erbjuda marknadens miljömässigt och ekonomiskt sett mest optimala lösning avseende energihantering i kontorsfastigheter"

- Per Sallmén, Asset Management Director, Areim

75%minskad tillförd energi

2013 ersatte Adven fjärrvärmen och fjärrkyla i Kista One, en av de största kontorsbyggnaderna i Stockholmsförorten Kista, med lokalt producerad geoenergi. Areims ambition har varit att sänka energikonsumtionen och kontrollera energikostnaderna långsiktigt.

Till följd av bytet av energikälla har byggnadens tillförda energi nu minskat med upp till 75 procent och Areim har nu möjlighet att hålla en god översikt över energikostnaderna.

Tack vare bytet av energikälla är Kista One sedan februari 2014 certifierad enligt LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) nivå Guld. Efterfrågan på miljöcertifiering av fastigheter ökar och är avgörande för att öka fastighetsvärdet och locka stora hyresgäster. 

Intresserad? Kontakta vår expert!


Share