Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka, en av världen största producenter av slipverktyg, har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett sömlöst samspel växt fram mellan företagen. Samtidigt som Mirkas produktion ökat har företaget avstått från tjockolja och i stället börjat använda biprodukter från sin produktion som tidigare hamnade på deponi. Till berättelsen hör också ett exceptionellt grönt lokalt samarbete. Allt började då Mirka fattade ett strategiskt beslut att avstå från en intern energi- och ångproduktion. 

Mirka producerade själv all energi och ånga som företaget behövde ända fram till början av 2000-talet, då man började köpa energi som tjänst av Adven. Det var ett strategiskt beslut för företaget, som ville fokusera på produktionen av slipprodukter och slipsystem och därför valde att avstå från egen energi- och ångproduktion. I dag producerar Adven energin till Mirkas största produktionsanläggning i Jeppo och en ytterligare anläggning i närliggande Oravais. 

-    Att köpa energi och ånga som tjänst är fördelaktigt för oss av många orsaker. För det första har vi alltid fått mycket bra lösningar från Adven när vi velat vidareutveckla verksamheten. En annan viktig faktor är värmeanläggningens ansvariga operatör som vi samarbetar med varje dag och som ser till att alla förändringar hanteras snabbt och professionellt. Vi har varit mycket nöjda med operatören, säger Jari Lemberg, teknisk chef på Mirka.

Från och med början på 2020 kommer Mirka även att kunna återvinna värme och vatten mer effektivt. Adven kommer att implementera värmeåtervinning och vattenrening och leverera som tjänst. Genom att sluta kretsloppet med en Recovery-lösning kan man minska behovet av biobränslen och gas som i dagsläget används som reserv och vid peakar. Dessutom åstadkommer man betydande besparingar i vattenförbrukning. Att cirkulera vattnet sparar kring 40 000 kubikmeter vatten per år.

3 000 ton deponiavfall blir energi

Adven började leverera energi till fabriken i Jeppo i början av 2000-talet. Till en början var energivolymen under 20 GWh, men senare ökade den till 30 GWh och under de senaste åren har den överskridit 50 GWh. Energibehovet har växt i takt med produktionen.

Adven har utvecklat energianläggningen som eldas med fast bränsle sedan 2016, då Adven köpte den av Ekokem och tog över ansvaret för energiförsörjningen till Mirkas fabrik i Jeppo.

-   Anläggningen producerar energi för fabrikens behov med fabrikens egna material. Det blir en hel del spillbitar över när det producerade slippappret skärs i rätt storlek. Dessa restflöden behandlas på fabriksområdet och eldas i energianläggningen, berättar Lemberg.

Starkt lokalt samarbete

Reservanläggningen i området är den enda i Europa som eldas med tre olika gaser: biogas, biometan och propan. Reservanläggningen använder bland annat lokal biogas.

Cirka tre kilometer från Mirkas fabrik finns en biogasanläggning med ett rör direkt till Mirka. Gasledningen används även av Jeppo Potatis Ab. Biogasen används för att producera utsläppsfri energi som har ersatt den tidigare tjockoljan.

-   Vi har en aktiv dialog med de andra företagen i området. Vi är inte konkurrenter, förklarar Lemberg, varför skulle vi då inte samarbeta och dela med oss av våra erfarenheter när det gäller energiproduktion?

Samarbetet gynnar inte bara företagen utan även hela Jeppo: lokalproducerad energi skapar stabila förutsättningar för företagen och bidrar till områdets utvecklingsmöjligheter. Även miljön vinner på att man återvinner sitt eget bränsle.

Cirka 97–98 procent av Mirkas produktion går till export och produkterna säljs i över hundra länder. De största exportmarknaderna finns i Europa, med Tyskland i topp. Slipprodukterna säljs även till USA. Mirka har 18 dotterbolag runt om i världen, men merparten av produktionen sker i Finland och främst i Jeppo.

 

Läs mer om att dra nytta av restfraktioner:

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

 

Kontakta oss

Share