Adven deltar i genomförandet och utvecklingen av livsmedelsindustriaktören Saarioinens energilösningar

"Med tanke på vår affärsverksamhet har det varit mycket klokt att överlåta ansvaret i energifrågor åt Adven så att vi har kunnat fokusera på vår kärnverksamhet och expertis."

 

                                                - Matti Tähtinen, Director of Purchasing, Saarioinen

Adven har haft ett nära samarbete med Saarioinen i över två årtionden. Livsmedelsindustrin skapar utmaningar för energilösningar, för produktionen och verksamheten utvecklas kontinuerligt. Adven har under flera år lyckats tillgodose kundens behov och utveckla Saarioinens värme- och kyllösningar. På Saarionen ser man en extern energiexpert som något enbart positivt.

- Saarioinens och Advens gemensamma historia fick sin början här på fabriken i Valkeakoski, varifrån samarbetet snabbt utvidgades även till fabrikerna i Sahalax och Vittis, säger Harri Merisalo som är fabrikschef på Saarioinen i Valkeakoski.

- I dag leverar vi kyl- och värmeenergi till fabriken i Sahalax, och till fabrikerna i Valkeakoski och Vittis leverar vi värmeenergi, säger Heikki Aarrejoki, kundchef på Adven.

Över 20 år av samarbete

- Alla våra fabriker har vuxit kraftigt under vårt samarbete och Saarioinens verksamhet har utvecklats. I synnerhet miljöfrågorna har inneburit förändringar, och dem har vi tagit tag i, fortsätter Matti Tähtinen, Director of Purchasing på Saarioinen.

Livsmedelsindustrin i sig medför speciella utmaningar för planeringen och genomföringen av energilösningar, eftersom produktionen och behoven utvecklas i snabba cykler.

- Vi har haft ett nära samarbete för att utveckla energiproduktionen och därigenom kunna möta kundens behov och krav, säger Aarrejoki.

- Fabrikernas representanter, jag och representanterna för Adven träffas regelbundet, två gånger om året. Det är utmärkta möten där vi går igenom vad vi har gjort och vad det har lett till, säger Tähtinen på Saarioinen.

- Adven har varit en bra partner som flexibelt anpassar sig till våra behov, fortsätter Tähtinen.

Med en extern part är det lätt att fokusera på det väsentliga

- Med tanke på vår affärsverksamhet har det varit mycket klokt att överlåta ansvaret i energifrågor åt Adven så att vi har kunnat fokusera på vår kärnverksamhet och expertis, konstaterar Tähtinen.

- Det är utomordentligt att Adven har ett sammansvetsat team som sköter om vår kundrelation. Det är absolut enbart en fördel att en person har huvudansvaret för hela kundrelationen. Den huvudansvariga ser hela tiden den övergripande bilden och ser till att informationsutväxlingen fungerar mellan alla parter, säger Merisalo tacksamt.

- Under årens lopp har vi utvidgat samarbetet till nya fabriker och olika energiformer. Adven har gett oss utvecklingsidéer, vilket inte är så konstigt eftersom de kan den här branschen, säger Tähtinen.

Hänsyn till specialbehoven för fabriker i livsmedelsindustrin

- I synnerhet fabriken i Sahalax kräver en innovativ energilösning. Där samordnade vi kyl- och värmeenergin, och vi kan utnyttja kylproduktionens kondensvärme inom värmeenergiproduktionen, berättar Aarrejoki.

- I Vittis däremot planerade vi en anläggning som betjänar både samhället och industrin. Nu kommer Vittis stads fjärrvärme och den värmeenergi som fabriken behöver från samma ställe, fortsätter han.

- Vi vet att livsmedelsproduktionen kommer att kräva förändringar och ytterligare behov kommer att uppdagas, och vi vill så klart tillgodose dem, säger Aarrejoki.

 

Kontakta våra specialister för mer information!

Kontakta oss

Share