Referenser

Biokraft uppnår än mer hållbar biogasproduktion när Adven förädlar processvattnet

Adven har slutit ett avtal med norska Biokraft om hantering av processvatten på deras biogasproduktionsanläggning, som just nu håller på att byggas i Skogn utanför Trondheim.

Fjärrvärmesamarbetet i Mora gynnar både klimatet och lokala aktörer

Advens största fjärrvärmenät ligger i Mora där ett långtgående samarbete pågår med Siljan Timber. Samarbetet möjliggör för Adven att ta tillvara på restprodukter och energi fr&arin…

Arctic Paper ställer om sin energiförsörjning och minskar koldioxidutsläppen med 60%

Papperstillverkaren Arctic Paper kommer tillsammans med Adven att ställa om energiförsörjningen för pappersbruket i Munkedal. Detta kommer innebära en betydande minskning av koldioxidutsläpp och säkerställer l&…

Adven producerar energi av Mirkas restflöden

Adven och Mirka har samarbetat i 18 år. Under årens lopp har ett sömlöst samspel växt fram mellan företagen. Mirka har avstått från tjockolja och i stället börjat använda biprodukter frå…

Köpcentret Skanssis nya geoenergilösning störst i sitt slag i Europa

Köpcentret Skanssi i Åbo är från och med maj 2019 nästan helt självförsörjande på energi då de ställt om från fjärrvärme till geoenergi för att värma upp och kyla ne…

Ny indunstningsmetod minskade Finnfeeds Finlands energiförbrukning med en tredjedel

Finnfeeds Finland Oy, en del av Dupont-koncernen, har minskat ångförbrukningen på sin fabrik i Nådendal med nästan 40 procent, samtidigt som även koldioxidavtrycket minskat avsevärt. Totalt har energiförbruk…

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Ångan till Hankkijas fabrik i Åbo kommer framöver att produceras genom att elda havreskal, en av fabrikens restprodukter. De stigande priserna på fossila bränslen och klimatmålen har fått industrin att leta eft…

Adven utvecklar energieffektiviteten och integrerar processer för Kemira Chemicals

Kemira och Adven tecknade i början av 2018 ett långsiktigt samarbetsavtal inriktat på energiförsörjning. Adven utmärker sig bland konkurrenterna som en energipartner med erfarenhet av energiproduktion i krävande i…

VärmdöBostäder

Sedan 2014 har VärmdöBostäder som ett av de första allmännyttiga bostadsbolagen upphandlat bergvärmeleveranser från en energileverantör.

Energi till Valios fabriker genom skräddarsydda, pålitliga lösningar

Adven producerar värme och kyla till 10 Valiofabriker. Uppvärmningsform och energilösning har alltid valts enligt mejeri och fabrik för att säkerställa att de garanterat lämpar sig för kundens produktionsbehov.…

S-gruppens logistikcenter för dagligvaror kombinerar geoenergi med Advens värme- och kylproduktion

S-gruppens logistikcenter i Sibbo kommer att vara Finlands största fastighet när det står klart 2020. Adven levererar kyl- och värmeenergin samt sköter om S-gruppens egna geoenergibrunnar.

Adven deltar i genomförandet och utvecklingen av livsmedelsindustriaktören Saarioinens energilösningar

Adven har haft ett nära samarbete med livsmedelsindustriaktören Saarioinen i över två årtionde. På Saarionen ser man en extern energiexpert som något enbart positivt.

Koldioxidneutral geoenergilösning för historiska fastigheter

Hotell Vanajanlinna, golfklubben Linna Golfs byggnader och flera andra fastigheter i området övergick från naturgas till Advens geoenergilösning som ger både värme och kyla.

Nöjescenter fick hybrid energilösning som kombinerar flera uppvärmningsformer

Upplevelsefabriken Lappari i Torneå har fått en skräddarsydd energilösning som kombinerar geoenergi, vattnet i Torne älv och lokal fjärrvärme. Partnerskapet har lett till en betydligt mer ekologisk energiförs…

Spillvärme gör nytta: Växthusen i Honkajoki värms hela vintern med återvunnen energi

Adven ansvarar för indunstningen med en egen MVR-indunstare som är integrerad i Honkajokis process. Samarbetet har resulterat i en avsevärt förbättrad energieffektivitet.

Ånga - Altia Corporation

Altia producerar bland annat Finlandiavodka från de renaste råvaror i världen. Produktionsprocessen utnyttjar ånga som produceras av Adven med en bioenergianläggning som sedan 2002 ersätter den gamla kol- och oljebr&a…

Kungsleden

2014 installerade Adven en geoenergianläggning för värme och kyla i Torsnäs 1, en kommersiell byggnad i Kista, Stockholm

Areim Kista One

2013 ersatte Adven fjärrvärmen och fjärrkyla i Kista One, en av de största kontorsbyggnaderna i Stockholmsförorten Kista, med lokalt producerad geoenergi.