Nyckeltal

  • Omsättning: 144 M€ (2016)
  • Personal: 260
  • Skräddarsydda energianläggningar: 500 för över 300 kunder
  • Fjärrvärmenät: 69
  • Total produktion: ~ 1 600 MW
  • Kontor: Vantaa (huvudkontor), Jyväskylä, Seinäjoki, Oulu, Stockholm och Tallinn

 


Kontakta oss

Mainostoimisto Mediataivas