Nyckeltal

 

  • Omsättning: 200 M€ (Bud 2018)
  • Personal: 320
  • Skräddarsydda energianläggningar: 600 för över 500 kunder
  • Fjärrvärmenät: 83
  • Total produktion: ~ 1 900 MW
  • Kontor: Vantaa (huvudkontor), Jyväskylä, Seinäjoki, Oulu, Stockholm, Umeå och Tallinn

 

 

Bonsky