Mission, vision och värderingar

 

Mission

Vår mission och syfte är anledningen till att vi finns. I en värld med klimatförändringar och behov av utsläppsneutralitet och förbättrad energi- och resurseffektivitet upplever vi vår mission som både viktig, relevant och handlingsbar.  

Advantage in energy.

Tillsammans med våra kunder utvecklar, bygger och driver vi morgondagens vatten- och energilösningar som främjar företag, människor och miljön.

 1. Vi strävar efter en övergripande förståelse för våra kunders behov inom energi och vatten och kopplat till affärsmässiga aspekter, och tillsammans hittar vi den mest fördelaktiga lösningen som uppfyller dessa behov.
 2. Utöver traditionell energileverans så fokuserar vårt konceptteam på lösningar som på ett smart sätt även involverar energieffektivitet eller cirkulär ekonomi och dess möjligheter i våra kunders processer.
 3. Det värde vi skapar sträcker sig från direkta fördelar för kunden till påverkan på samhället i stort – från ekonomiskt, socialt, miljömässigt till det vardagliga arbetet. 


Vision

Adven är bäst i världen på att leverera hållbara lösningar inom energi och vatten med en oslagbar kundupplevelse för industrier och fastigheter. 

I hjärtat av vår vision finns vår affärsmodell, som möjliggör för oss att implementera vår mission med unik genomslagskraft. Vår affärsmodell - att designa avancerade vatten- och energilösningar, bygga och investera i, projektera och driva anläggningar och kundkritiska processer, samt att ständigt optimera – har varit vårt fokus i över 40 år.  

Strategiska kompetenser gör det möjligt att nå våra mål

I Advens affärsmodell betonas särskilt tre viktiga strategiska kompetenser som vi vill vara bäst i världen på och kommer att fokusera på att utveckla:

 1. Framgångsrik integrering av de olika delarna i vår affärsmodell; utveckla, bygga, äga, driva och optimera. 

  Vi skapar betydande värde för våra kunder och våra kunders kunder genom att genomdriva vår affärsmodell på ett smidigt sätt, bättre än någon annan.

 2. Konceptutveckling av skräddarsydda lösningar

  Vi strävar efter att förstå kundens processer, identifiera flaskhalsar i kundens verksamhet, välja lämplig teknik för varje situation och leverera på kundens behov. 

 3. Hantering av kundkritiska processer

  Den tredje viktiga kompetensen är att vi ska kunna driva våra anläggningar och de kundkritiska processerna som är nära sammanlänkade med dem bättre än någon annan. Vi har gjort detta i nästan 40 år, och idag gör vi det med hjälp av över 250 personer. För att bli bäst i världen måste vi ha en god förståelse för våra kunders produktionsbehov, vi måste ha den bästa driftpersonalen, de bästa cheferna och de bästa rutinerna på området.

 

Våra värderingar

 

                  Asiakaskeskeisyys.png                        Sitoutuminen.png

                             Kundfokus                                     Engagemang

 

                   Tuloksellisuus.png                       Kunnioittaminen.png

                              Effektivitet                                         Respekt

 

Kundfokus

Vi utvecklar kontinuerligt nya energikoncept för att tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Vi tar fram alla lösningar med hänsyn till kundens förväntningar och krav, och vill erbjuda bästa möjliga kundupplevelse vid alla kontaktytor.

Engagemang

Vi förbinder oss att tillgodose kundernas behov genom investeringar, långvariga samarbetsmodeller och kontinuerlig förbättring av verksamheten. Vi på Adven arbetar enligt våra värderingar, vår vision och våra mål varje dag.

Effektivitet

Vår ambition är att vara en högpresterande organisation som erbjuder bättre energi- och kostnadseffektivitet. Vårt arbetssätt kännetecknas av noggrannhet och precision. Vi är målorienterade och följer upp framstegen mot gemensamma mål tillsammans med kunderna.

Respekt

Vi respekterar våra kunder, partner och varandra samt följer principerna för god affärssed. Vi respekterar miljön och principerna för hållbar utveckling genom att prioritera miljövänliga energilösningar och förnybara bränslen. Vi står för hög kvalitet och håller våra löften och överenskomna tidplaner.