Historia

Adven Finland

Adven Finlands verksamhet startade 1982 som en del av Neste Oy. År 1985 var värmeverksamheten separerad i Neste Lämpö Oy. I Neste - IVO fusionen hade den växande verksamheten integrerats i Fortum som en del av sin värmedivision, där de fortsatte att växa och utvecklas till en ännu starkare leverantör av heltäckande skräddarsydda energilösningar. I början av 2012 sålde Fortum verksamheten, som då verkade under namnet Fortum Energiaratkaisut, till EQT Infrastructure Fund.

Adven Estland

Advens verksamhet i Estland började 1991 som regional värmeleverantör för att därefter bilda Termest As. Fortum köpte företaget år 2000 och ett namnbyte skedde till Fortum Termest As. Företaget fortsatte en framgångsrik verksamhet inom ramen för Fortums ägarandel fram till början av 2012, då det såldes till EQT Infrastructure Fund tillsammans med den finska verksamheten.

Adven Sverige

Advens verksamhet i Sverige startade 2014 när energibolaget Eco2 Energy förvärvades. Eco2 Energy bildades 2010 för att kunna erbjuda energileveranser baserat på geoenergi. Sedan förvärvet 2014 blev Eco2 Energy Adven Sverige.

Sedan 2015 har Adven erbjudit i Sverige även fjärrvärme, detta genom förvärvet av Enycon. Enycon grundandes 2010 och levererade fjärrvärme och färdig värme. I slutet av 2017 förvärvade Adven E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolaget (‘EVLE’) som levererade fjärrvärme och lokala energilösningar i Sverige. 

Adven Group

April 2012 gick den finska och estniska verksamheten samman för att skapa Adven. Den ledande leverantören av skräddarsydda energilösningar i Finland och Estland föddes och Adven Sveriges verksamhet expanderade företaget i 2014. Sedan januari 2016 ägs Adven av AMP Capital och Infracapital. AMP Capital har mer än 25 års erfarenhet av global infrastrukturförvaltning. Infracapital är en ledande europeisk investerare i infrastruktur, som förvaltas av M & G Investment Management. 

Bonsky