Historia

Adven har nästan 40 års erfarenhet av energibranschen och idag är vi en ledande leverantör av energi- och vattentjänster i Norden och Baltikum. Vi har utvecklat vårt erbjudande inom industrisegmentet de senaste årtiondena, och ställt om helt från att leverera lösningar baserat på tjockolja till dagens förnyelsebara och hållbara lösningar, där vi hela tiden strävar efter att minimera användningen av fossila bränslen och maximera hållbarhet.

Utveckling

80-tal: HFO-baserad och fjärrstyrd värme- och ångproduktion (som gör energi både enkelt och kostnadseffektivt).

90-tal: Expanderar till inhemska bränslen, naturgas och industrikyla (hållbar konkurrenskraft).

00-tal: Konverterar industrivärme och fjärrvärme till biomassabaserad värme och integrerade värme- och kyllösningar.

10-tal: Expanderar till värmepumpsbaserade fastigheter, indunstning som tjänst och ett nytt erbjudande inom återvinning (Recovery).

20-tal: Omfattande energipartner inom industri.

Lång erfarenhet inom utvecklingen av industrienergi