Hållbarhet och socialt ansvar är hörnstenar i vår verksamhet 

Vi är fast beslutna att systematiskt och kontinuerligt minska miljöpåverkan och miljörisker.

Miljöfokus

Miljöfokus är en integrerad del av vår dagliga verksamhet. På Adven tror vi på hållbarhet och arbetar mot att bli den ledande leverantören av energiproduktion och applikationer med låg miljöpåverkan. Vi utvecklar ständigt nya sätt att utnyttja geoenergi, biobränslen och spillvärme. Vi låter våra kunder få tillgång till avancerade miljöriktiga energilösningar utan att behöva investera.

Den höga kvaliteten på verksamheten och ständiga förbättringar garantera att kundens högsta prioritet - tillförlitlighet - uppnås.

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda eller samhället och miljön runt omkring oss.

Verksamheten i Adven kombinerar kvalitet, säkerhet och miljöhänsyn. Vår verksamhet styrs av ISO 9001: 2008 kvalitetsstyrningstandard, ISO 14001: 2004 miljöledningsstandard och OHSAS 18001: 2007 hälsa- och säkerhetstandard.

Bonsky