Hållbarhet och socialt ansvar är hörnstenar i vår verksamhet 

Vi är fast beslutna om att systematiskt och kontinuerligt minska miljöpåverkan och miljörisker.

Miljöfokus

Miljöfokus är en integrerad del av vår dagliga verksamhet. På Adven tror vi på hållbarhet och arbetar mot att bli den ledande leverantören av energiproduktion och applikationer med låg miljöpåverkan. Vi utvecklar ständigt nya sätt att utnyttja geoenergi, biobränslen och spillvärme. Vi låter våra kunder få tillgång till avancerade och miljöriktiga energilösningar och hjälper dem därmed många gånger att märkbart minska sin miljöpåverkan, utan att de själva behöva investera.

Den höga kvaliteten på verksamheten och ständiga förbättringar garanterar att kundens högsta prioritet - tillförlitlighet - uppnås.

Säkerhet

Vi kompromissar aldrig med säkerheten för våra anställda eller samhället och miljön runt omkring oss. De principer och regler som Adven utvecklat för säkert arbete för miljö och arbetsmiljö gäller för alla som beställer eller organiserar, utför eller inspekterar arbeten på Advens anläggningar. 

Läs mer:

Arbetsmiljöpolicy

Handbok för säkert arbete

Advens åtagande i Baltic Sea Action Group

Övergödning är ett av Östersjöns största problem och beror på att för mycket kväve och fosfor rinner ut i havet. Adven har åtagit sig att minska tillflödet genom att införa och utveckla återvinning av näringsämnen inom industrin. 

Adven kan bland annat behandla vatten från industriprocesser och tillvarata ingående näringsämnen, som till exempel kan återanvändas som gödsel på åkrar. I och med åtagandet med Baltic Sea Action Group lovar Adven att undersöka de senaste tekniska lösningarna för återvinning av näringsämnen. Därutöver har Adven för avsikt att införa den senaste tekniken för vattenrening. 

Vi bjuder även in andra industriella företag att åta sig detta uppdrag: genom att implementera tjänstelösningar kan kväve och fosfor, som tidigare släppts ut i Östersjön, fångas upp och återanvändas!

Läs mer om åtagandet:

Adven medverkar i skyddet av Östersjön