Våra affärsprinciper 

 

Vision

ATT VARA DEN MEST EFTERFRÅGADE ENERGIPARTNERN.

Vår vision är att vara den mest efterfrågade energipartnern. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att fokusera på deras kärnverksamhet, och samtidigt sinnesro och stolthet över att ha gjort det rätta valet i att välja Adven som energipartner.

Vi har bästa möjliga expertis, resurser och medarbetare samt de bästa och mest konkurrenskraftiga lösningarna. 

Mission

VI TILLGODOSER VÅRA KUNDERS ENERGIBEHOV EFFEKTIVT, TILLFÖRLITLIGT OCH PÅ ETT HÅLLBART SÄTT.

Vår mission är enkel: Vi arbetar dygnet runt för att leverera energi till våra kunder utan avbrott och på ett effektivt och hållbart sätt.

Hållbarhet: Vår affärsstrategi bygger på teknik och bränslen med låg miljöpåverkan. Vi bygger hållbara lösningar som minimerar slöseri med resurser.

Effektivitet: Våra lösningar bygger på bästa tillgängliga plattformar, gemensamma processer och principer, högt ställda kvalitetskrav och samarbeten med de bästa möjliga partners i varje projekt. Därför kan vi uppfylla våra kunders förväntningar på avtalat sätt.

Driftsäkerhet: Tillförlitlig energiförsörjning är ett av våra viktigaste fokusområden och något som våra kunder förväntar sig av oss. Vårt mål är att erbjuda våra kunder energikoncept, daglig service och energiförsörjning samt garantera driftsäkerheten för energiproduktionen under alla omständigheter.

 

Våra värderingar

 

                  Asiakaskeskeisyys.png                        Sitoutuminen.png

                             Kundfokus                                     Engagemang

 

                   Tuloksellisuus.png                       Kunnioittaminen.png

                              Effektivitet                                         Respekt

 

Kundfokus

Vi utvecklar kontinuerligt nya energikoncept för att tillgodose våra kunders behov på bästa möjliga sätt. Vi tar fram alla lösningar med hänsyn till kundens förväntningar och krav, och vill erbjuda bästa möjliga kundupplevelse vid alla kontaktytor.

Engagemang

Vi förbinder oss att tillgodose kundernas behov genom investeringar, långvariga samarbetsmodeller och kontinuerlig förbättring av verksamheten. Vi på Adven arbetar enligt våra värderingar, vår vision och våra mål varje dag.

Effektivitet

Vår ambition är att vara en högpresterande organisation som erbjuder bättre energi- och kostnadseffektivitet. Vårt arbetssätt kännetecknas av noggrannhet och precision. Vi är målorienterade och följer upp framstegen mot gemensamma mål tillsammans med kunderna.

Respekt

Vi respekterar våra kunder, partner och varandra samt följer principerna för god affärssed. Vi respekterar miljön och principerna för hållbar utveckling genom att prioritera miljövänliga energilösningar och förnybara bränslen. Vi står för hög kvalitet och håller våra löften och överenskomna tidtabeller.