Processförbättring kräver helhetssyn och nytänkande

Artikel 21.11.2017

Advens specialist på vatten- och avloppsrening Hanna Kontturi har avancerad teknisk expertis som kunderna kan dra nytta av från det första samtalet framåt. För att hitta en optimal lösning för att varje process måste man kunna se helheten.

Fjärrövervakning av kraftanläggningar ger säkerhet, effektivitet och sinnesro

Artikel 21.11.2017

Advens kontrollcenter i Vanda övervakar över 100 anläggningar runt om i Finland. De största fördelarna med centraliserad övervakning är säkerhet och effektivitet – en person kan övervaka tiotals anläggningar utan att en enda störning går oupptäckt.

Miljöspecialist bidrar till hållbar utveckling hos Adven och hos kunderna

Artikel 31.10.2017

Advens miljöspecialist Katja Baumgartner har till uppgift att hålla oss på Adven uppdaterade om miljölagstiftningen. Samtidigt bidrar hon till att kontinuerligt göra Advens verksamhet mer hållbar ur miljösynpunkt.

Adven Värme AB förvärvar Bio Megawatt AB och dess fjärrvärmeverksamhet i Sösdala

Nyheter 23.10.2017

I september förvärvade Adven Värme, Sösdalas fjärrvärmeleverantör Bio Megawatt och dess verksamhet i Sösdala; Hässleholms kommun, Skåne med mål att vidareutveckla verksamheten med expansion av en väl fungerande rörelse i tätorten.

Komplett portfölj av lösningar för kundens bästa

Artikel 17.10.2017

Produktchef Terho Saaristo tar fram lösningar för att effektivisera kundernas energi- och vattenprocesser oavsett teknik, anläggningar och bränsleval.

Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

Artikel 03.10.2017

Adven har sedan början av 2000-talet arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

Nyheter 03.10.2017

Adven har sedan 2012 arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

En integrerad del av kundens produktionsprocess

Artikel 08.09.2017

Finnamyl Oy odlar och förädlar stärkelsepotatis i Kumo i sydvästra Finland. Som restprodukt från förädlingsprocessen producerar företaget årligen ungefär 73 000 ton cellvätska från potatis.

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

Artikel 24.05.2017

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi.

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

Nyheter 09.05.2017

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.