BSAG: Ny EU-förordning skapar nya affärsmöjligheter inom återanvändning av näringsämnen

Artikel 20.03.2018

Baltic Sea Action Group bedriver påverkansarbete för Östersjön både bland företag och på den politiska arenan. En kommande lagförändring om tillverkning av gödsel från återvunnet råmaterial är en stor arbetsseger för stiftelsen.

Operatören känner anläggningen som sin egen ficka

Artikel 22.02.2018

Thomas Nyholm började som anläggningsoperatör på Adven i början av 2017. Han ansvarar för Advens biobränsleeldade energianläggning i Hangö, som producerar ånga till enzymtillverkaren Genencors produktionsprocesser.

Advens förnyelsebara energilösningar populära i Hangöregionen

Artikel 15.02.2018

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergier i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme tillvaratas dessutom i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven.

Laholms största industri blir 100% fossilfri med Adven

Nyheter 06.02.2018

Svenska kärnmaterial-producenten Diab AB har tecknat ett avtal om hetvatten och värme med Adven. Genom att byta till biobränsle blir Diabs produktionsanläggning i Laholm 100% fossilfri år 2019.

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

Nyheter 30.01.2018

De stigande bränslepriserna och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkija har tecknat ett leveransavtal för energi med Adven till sin fabrik i Åbo. Ångan som fabriken behöver kommer framöver att produceras genom eldning av havreskal, en av fabrikens restprodukter.

3 skäl att välja geoenergi för ditt logistikcenter

Artikel 16.01.2018

Logistikföretag är alltmer måna om att utveckla sitt samhällsansvar och minimera verksamhetens miljöpåverkan. Samtidigt är de varierande energipriserna ett ständigt problem och det kan kännas hopplöst att budgetera energikostnaderna. Geoenergi erbjuder ett ekologiskt, stabilt och ekonomiskt lönsamt alternativ för uppvärmning och kylning av logistikcentren.

Adven medverkar i skyddet av Östersjön – åtagande med Baltic Sea Action Group

Nyheter 13.12.2017

Övergödningen hör till Östersjöns värsta problem och beror på att för mycket kväve och fosfor rinner ut i havet. Den finländska stiftelsen Baltic Sea Action Group främjar konkreta åtgärder som skulle lindra problemen i Östersjön. Adven har gett Baltic Sea Action Group ett åtagande om att minska tillflödet genom att införa och utveckla återvinning av näringsämnen inom industrin.

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

Artikel 07.12.2017

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans i världen: han är specialist på uppvärmning och kylning av logistikterminaler med geoenergi.

Adven förvärvar E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’) som levererar fjärrvärme och lokala energilösningar i Sverige

Nyheter 04.12.2017

EVLE äger och driver väl etablerad fjärrvärmeverksamhet i nio kommuner i södra och centrala Sverige. Dessutom har EVLE flera lokala energilösningar i samma områden. Verksamheten är extremt komplementerande för Adven och kommer att öka tillväxten i Sverige.

I Advens kontrollcenter är säkerhet alltid nummer ett

Artikel 27.11.2017

Sami Naukkarinen har nyligen börjat som arbetsledare på Advens kontrollcenter efter många år som operatör. Naukkarinen började på Adven för 20 år sedan och har under årens lopp arbetat med systemunderhåll och som biträdande arbetsledare på kontrollcentret.