Adven medverkar i skyddet av Östersjön – åtagande med Baltic Sea Action Group

Nyheter 13.12.2017

Övergödningen hör till Östersjöns värsta problem och beror på att för mycket kväve och fosfor rinner ut i havet. Den finländska stiftelsen Baltic Sea Action Group främjar konkreta åtgärder som skulle lindra problemen i Östersjön. Adven har gett Baltic Sea Action Group ett åtagande om att minska tillflödet genom att införa och utveckla återvinning av näringsämnen inom industrin.

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

Artikel 07.12.2017

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans i världen: han är specialist på uppvärmning och kylning av logistikterminaler med geoenergi.

Adven förvärvar E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’) som levererar fjärrvärme och lokala energilösningar i Sverige

Nyheter 04.12.2017

EVLE äger och driver väl etablerad fjärrvärmeverksamhet i nio kommuner i södra och centrala Sverige. Dessutom har EVLE flera lokala energilösningar i samma områden. Verksamheten är extremt komplementerande för Adven och kommer att öka tillväxten i Sverige.

I Advens kontrollcenter är säkerhet alltid nummer ett

Artikel 27.11.2017

Sami Naukkarinen har nyligen börjat som arbetsledare på Advens kontrollcenter efter många år som operatör. Naukkarinen började på Adven för 20 år sedan och har under årens lopp arbetat med systemunderhåll och som biträdande arbetsledare på kontrollcentret.

Processförbättring kräver helhetssyn och nytänkande

Artikel 21.11.2017

Advens specialist på vatten- och avloppsrening Hanna Kontturi har avancerad teknisk expertis som kunderna kan dra nytta av från det första samtalet framåt. För att hitta en optimal lösning för att varje process måste man kunna se helheten.

Fjärrövervakning av kraftanläggningar ger säkerhet, effektivitet och sinnesro

Artikel 21.11.2017

Advens kontrollcenter i Vanda övervakar över 100 anläggningar runt om i Finland. De största fördelarna med centraliserad övervakning är säkerhet och effektivitet – en person kan övervaka tiotals anläggningar utan att en enda störning går oupptäckt.

Miljöspecialist bidrar till hållbar utveckling hos Adven och hos kunderna

Artikel 31.10.2017

Advens miljöspecialist Katja Baumgartner har till uppgift att hålla oss på Adven uppdaterade om miljölagstiftningen. Samtidigt bidrar hon till att kontinuerligt göra Advens verksamhet mer hållbar ur miljösynpunkt.

Adven Värme AB förvärvar Bio Megawatt AB och dess fjärrvärmeverksamhet i Sösdala

Nyheter 23.10.2017

I september förvärvade Adven Värme, Sösdalas fjärrvärmeleverantör Bio Megawatt och dess verksamhet i Sösdala; Hässleholms kommun, Skåne med mål att vidareutveckla verksamheten med expansion av en väl fungerande rörelse i tätorten.

Komplett portfölj av lösningar för kundens bästa

Artikel 17.10.2017

Produktchef Terho Saaristo tar fram lösningar för att effektivisera kundernas energi- och vattenprocesser oavsett teknik, anläggningar och bränsleval.

Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

Artikel 03.10.2017

Adven har sedan början av 2000-talet arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

Bonsky