Hur styr BAT-kraven industrin mot att bli mer hållbar?

Nyheter 15.05.2019

En av de drivande faktorerna bakom att se över sin energi- och vattenförbrukning är nya krav som syftar till att minska industrins belastning på miljön och klimatet. Kraven på EU-nivå är samlade under begreppet BAT (Best Available Techniques).

Köpcentret Skanssis nya geoenergilösning störst i sitt slag i Europa

Nyheter 10.05.2019

Köpcentret Skanssi har nu driftsatt sin nya geoenergianläggning som gör dem nästan helt självförsörjande på energi samt minskar koldioxidutsläppen med närmare 90 procent.

Adven söker en Fuel Manager

Nyheter 09.05.2019

Vi söker nu en person som kommer att ha det övergripande ansvaret för bränsleförsörjningen till våra anläggningar i Sverige.

Anläggningsansvarig driftingenjör till Adven i Stockholm

Nyheter 07.05.2019

Vi söker nu en person som kommer att ha det övergripande ansvaret för drift, underhåll och återinvesteringar på Advens anläggningar i Stockholmsområdet.

Fabrik i Vihtavuori halverar sin vattenförbrukning

Artikel 25.04.2019

Nammos fabrik i Vihtavuori har sedan 1920-talet använt vatten från en närliggande sjö för att få tillgång till kyla. Sedan vattennivåerna i sjön började sjunka för några år sedan har Nammo vidtagit flera åtgärder för att minska sin vattenförbrukning.

Ny energieffektiv indunstningslösning under uppbyggnad åt skogsbolaget Kotkamills

Artikel 04.04.2019

En av världens mest energieffektiva anläggningar för indunstning av svartlut med hjälp av MVR-teknik håller just nu på att byggas på Kotkamills pappersbruk öster om Helsingfors. Detta är ett av Advens hittills största indunstningsprojekt och den första i detta slag för pappersbruk.

Drifttekniker till Advens anläggningar i Sollefteå

Nyheter 02.04.2019

Vi söker en ansvarstagande Drifttekniker som är redo att anta utmaningen att leverera enligt de krav som kunderna har på oss som energileverantör.

Sales Manager till kontoret i Stockholm

Nyheter 02.04.2019

Adven växer och ska utöka med en Sales Manager till kontoret i Stockholm. Som Sales Manager kommer du att arbeta mot stora aktörer på den svenska marknaden och hjälpa dem med deras investering för hållbar utveckling inom energi och vatten.

Den cirkulära ekonomin främjar avfallsreducering – skapar besparingar och intäkter från restflöden

Artikel 27.03.2019

Nästan alla industrier skapar restflöden – råmaterial, energi eller kemikalier – som går till spillo efter tillverkningsprocessen. Idag är det dock möjligt att återanvända resterna direkt i produktion eller att sälja dem vidare efter bearbetning. Hur ser situationen ut i ert företag?

Adven står bakom färdplanen för en fossilfri uppvärmningssektor

Nyheter 20.03.2019

För att uppnå visionen att bli ett av världens första fossilfria länder måste uppvärmningssektorn förbättras ytterligare. Därför har ett stort antal aktörer inom värmesektorn, inklusive Adven, ställt sig bakom en färdplan för att uppnå ett fossilfritt Sverige, som idag överlämnas till regeringen.

Bonsky