Valio övergår allt mer till biobränslen för att nå sina miljömål

Adven kommer att leverera en helt ny biobaserad pannanläggning till Valios fabrik i Seinäjoki. Detta kommer minska fabrikens användning av olja och torv, vilket innebär en koldioxidminskning med 15 000 ton årligen. Utöver detta kommer omställningen från naturgas till biobränsle på fabriken i Helsingfors reducera utsläppen med ytterligare 2 000 ton.

Adven levererar energilösningar och driver energianläggningar på Valios fabriker över hela Finland. I år kommer samarbetet att utökas då Adven möter det växande energibehovet på fabriken i Seinäjoki med en 4MWh pannanläggning. Även samarbetet på fabriken i Pitäjänmäki kommer förlängas, där en ny 2 MWh panna kommer att byggas.

-  Pålitlighet i drift är extremt viktigt för oss, och Advens värmeleverans till fabriken i Seinäjoki har hittills varit väldigt stabil, säger Valios energichef Peter Fabritius. Vi måste kunna ta emot mjölk hela tiden, så driftstopp är inte ett alternativ. I valet av energipartner var lönsamheten på projekten viktig, men även till en allt större del hållbarhetsaspekten. Valios långsiktiga mål är att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035. Övergången till fossilfritt bränsle i energiproduktionen är därför ett viktigt steg i rätt riktning.

Den nya pannanläggningen i Seinäjoki kommer att producera energi baserat på lokala biobränslen. Detta kommer reducera användningen av olja betydligt. På fabriken i Pitäjänmäki har man tidigare använt naturgas för att producera energi, nu övergår man även där till biobränslen. Båda dessa förändringar kommer hjälpa Valio att minska sina totala utsläpp.

- Vi uppskattar att den utökade användningen av biobränslen kommer att minska utsläppen med 15 000 ton per år, vilket motsvarar koldioxidutsläppen från cirka 6 000 personbilar, säger Advens kundansvarige Jari Ojala. Fabriken i Pitäkänmäki uppskattas sänka sina utsläpp med 2 200 ton per år.

Långsiktigt partnerskap mellan Valio och Adven

På fabriken i Seinänjoki producerar man bland annat smör, mjölkpulver, bredbara pålägg, kvarg, färskost och näringsberikade drycker. Det är en av Valios mest diversifierade fabriker och en av de största vad gäller volymen mjölkproduktion. I anslutning till fabriken ligger ett laboratorium där man bland annat analyserar mjölken som anländer till fabriken. Fabriken i Pitäjänmäki producerar olika juicer och fruktkräm.

- Vi såg stora möjligheter att tillsammans minska utsläppen från verksamheten, säger Ville Heikkinen som är VD på Adven i Finland. Vi är väldigt glada att kunna bidra till Valios arbete mot koldioxidneutral produktion. Vårt jobb är sedan att se till att kunden alltid kan fokusera helt på sin kärnverksamhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Valio Finland, Peter Fabritius, Energichef, peter.fabritius@valio.fi, tel. +358 10 381 2478 

Adven, Jari Ojala, Kundansvarig, jari.ojala@adven.com, +358 50 452 5664 

Adven, Ville Heikkinen, VD, ville.heikkinen@adven.com, +358 40 584 6926 


Läs mer:

Energi till Valios fabriker genom skräddarsydda, pålitliga lösningar

Share