Spillvärme används till framtida produktion av råvaror till elbilsbatterier

Metallföretaget Terrafame kommer att börja producera processånga genom återvinning av värme från sina vätgasanläggningar. Tekniken är sedan länge beprövad på kraftverk, men detta är första gången tekniken används vid en vätgasproduktionsanläggning. Adven är ansvarig för projektet och tar även hand om driften i framtiden. Projektet mottar investeringsstöd, från Arbets- och näringsministeriet i Finland för den nya tekniken. 

Lösningen kommer att kraftigt minska behovet av energi från fossila bränslen genom att återvinna värme från vätgasproduktionsanläggningarna. Terrafame ökar tack vare denna lösning energiverkningsgraden och genom det minskar också utsläppen.

- Vi letar ständigt efter nya sätt att effektivisera energianvändningen och minska koldioxidavtrycket. Det är en signifikant mängd av energi som vi nu kan återvinna, säger Kristian Granit som är ansvarig för raffineringsavdelningen på Terrafames fabrik för batterikemikalier.

- Behovet av att ta tillvara spillvärme från industrin ökar tydligt, berättar Juha Elo, säljchef på Adven i Finland. Målet är att minska utsläpp och på samma gång minska energikostnaderna. Återvunnen energi inom industrier kan både täcka ett växande energibehov på anläggningen men också ersätta befintliga energilösningar, som ofta är beroende av fossila bränslen.

Terrame bygger just nu en av världens största produktionslinjer för tillverkning av batterikemikalier. Vid öppningen av den nya anläggningen 2021, kommer Terrafames nuvarande kärnprodukt nickel-koboltsulfid bearbetas ytterligare till nickel- och koboltsulfat som bland annat används i produktionen av elbilsbatterier. Koldioxidavtrycket från Terrafames biolakning är betydligt mindre jämfört med konventionella anrikningsprocesser.

Teknik från kraftverk används på vätgasanläggningen

Terrafames värmeåtervinningslösning använder sig av en ångomformare. Tekniken används vanligen på kraftverk, men är ny för vätgasanläggningar.

Mängden värme som kan återvinnas beror på hur mycket de två vätgasanläggningarna används: desto mer de används desto mer spillvärme uppstår. Som mest kommer Terrafame kunna återvinna ca 5 megawatt.

- Vi funderade på att implementera värmeåtervinningen på egen hand, men insåg att det är enklare om ångproduktion och distribution på hela Terrafames område hanteras av en och samma aktör, förklarar Granit. Det gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet, att producera metaller, och inom en snar framtid, även batterikemikalier.

- Vi har ett mycket bra samarbete med Terrafame. Det här projektet minskar kundens kostnader och på samma gång minskar belastningen på miljön, säger Arto Liikanen, kund- och säljansvarig på Adven Finland.

Samarbetet med värmeåtervinning är en fortsättning på ett befintligt samarbete mellan Terrafame och Adven. Adven bygger för närvarande en 10 megawatt fastbränslepanna åt Terrafame. Pannan kommer att använda förnyelsebara bränslen för att producera ånga och värme åt bland annat den nya produktionsanläggningen för batterikemikalier.

Kort om värmeåtervinningslösningen

  • Värmeåtervinningen byggs med en tubvärmeväxlare med undertryck
  • Rören in värmeväxlaren innehåller en vätska för värmeöverföring (ofta vatten), som indunstas på den kalla sidan och kondenserar på den varma sidan.
  • Tekniken är välanvänd på kraftverk, men inte på vätgasanläggningar.
  • På vätgasanläggningar används oftast en vanlig tubvärmeväxlare för värmeåtervinning. 
  • Projektet kommer få investeringsstöd från finska Arbets- och näringsministeriet för den nya tillämpningen av tekniken.

Ytterligare information:

Adven, säljchef Juha Elo, tel. +358 40 5944 755, juha.elo@adven.com

Terrafame, raffineringschef Kristian Granit, tel. +358 40 537 9092, kristian.granit@terrafame.fi


Terrafame

Terrafame Ltd är ett finskt metallföretag som producerar nickel, zink, kobolt och koppar på sina gruv- och metallproduktionsanläggningar i Sotkamo i mellersta Finland. När fabriken för batterikemikalier är driftsatt kommer vår huvudprodukt, nickel-koboltsulfid, kunna bearbetas till nickel-koboltsulfat som är en viktig komponent i tillverkningen av elbilsbatterier. Målet är att bedriva en miljömässigt hållbar, säker och lönsam verksamhet. www.terrafame.com

Om Adven

Senaste nyheter

Intresserad av värmeåtervinning? Kontakta oss!

Share