Kotkamills trappar upp kemikalieåtervinningen - ny lösning ska minska miljöpåverkan

Vid årsskiftet 2020/2021 kommer det finska pappersbruket Kotkamills bli än mer cirkulära i sin produktion genom återvinning av kemikalier. Lösningen kommer att reducera COD-halten till vattenreningsverket med 20% samt minska brukets koldioxidutsläpp med cirka 3500 ton per år. 

Det nya projektet är en fortsättning på Kotkamills och Advens befintliga samarbete, där Adven levererar indunstning av svartlut som tjänst och på så vis moderniserar och förnyar Kotkamills anläggning till att bli en av de mest energieffektiva i världen. Nu kommer Adven även att implementera en gaspanna som förbränner förorenade gaser och en anläggning för svavelåtervinning.

- Vi utvecklar ständigt vår produktion för att bli mer resurssmarta, säger Kotkamills ekonomichef Petri Hirvonen. Effektiv användning av råmaterial är inte tillräckligt, vi måste också använda restprodukterna från våra processer mer effektivt. Det här projektet känns särskilt givande eftersom det utöver kostnadsbesparingar även genererar en stor positiv påverkan på miljön.

- Vi tittar på att tillsammans med Kotkamills utöka Advens redan omfattande erbjudande av energi- och vattenlösningar i världsklass för att möta kommande behov inom branschen, säger Advens säljchef Teemu Kivimäki. I det första projektet gick samarbetet smidigt och den gemensamma ambitionen att förbättra miljön och klimatet ledde till slut till det nya avtalet, tillägger Kivimäki.

Förbränning av metanol ska producera ånga till bruket

Advens nya indunstningsanläggning möjliggör för återvinning av metanol. Metanol och andra förorenade gaser från brukets produktion kommer att återvinnas för ångproduktion i bruket.

Ångan som produceras från denna process kommer att reducera pappersbrukets förbrukning av naturgas vilket resulterar i en årlig minskning på 3500 ton i koldioxidutsläpp. Även det svavel som bildas i rökgaserna i förbränningsprocessen återvinns, vilket kommer minska förbrukningen av nya kemikalier.

Tack vare Advens nya lösning kommer COD-halten till vattenreningsanläggningen att minska betydligt. Brukets totala utsläpp till vatten och luft kommer att minska, och energieffektiviteten förbättras.

För mer information om detta samarbete, vänligen kontakta:

Adven, Teemu Kivimäki, Sales Manager, tel. +358 40 561 5361, teemu.kivimaki@adven.com 

Kotkamills, Petri Hirvonen, CFO, tel 040 571 0834 , petri.hirvonen@kotkamills.com


Kontakta oss för mer information om våra lösningar för industrin.

Kontakta oss

Share