Operatören känner anläggningen som sin egen ficka

Thomas Nyholm började som anläggningsoperatör på Adven i början av 2017. Han ansvarar för Advens biobränsleeldade energianläggning i Hangö, som producerar ånga till enzymtillverkaren Genencors produktionsprocesser.

– Den viktigaste uppgiften som operatör är att garantera en så säker och effektiv energiproduktion som möjligt, berättar Nyholm.

Det innebär en stabil produktion, kontinuerlig optimering och förebyggande underhåll. Operatören håller även ett öga på anläggningens verkningsgrad och andra driftrelaterade nyckeltal.

Effektivt arbete nära kunderna

Efter ungefär ett år på Adven är Nyholm mycket nöjd med hur effektivt allting hanteras på företaget.

– På Adven kan jag vara stolt över hur effektivt vi driver våra anläggningar. Vi kan övervaka stora helheter med små resurser. Samtidigt finns det förstås alltid utrymme för förbättring, och därför letar vi ständigt efter nya sätt att effektivisera och optimera den operativa verksamheten, säger Nyholm.

På Adven blev Nyholm också positivt överraskad över det nära samarbetet med kunderna.

– Vi kan alltid kontakta kunderna om det behövs. Det kan handla om avvikelser eller att vi kommit på nya förbättringar, berättar Nyholm.

Ekologiskt biobränsle kräver specialistkunskap

Returträ är ekologiskt, men ställer höga krav på operatören jämfört med andra bränslen.

Olika typer av returträ varierar en hel del vad gäller fukthalt, vilket också innebär att förbränningsegenskaperna är olika. Vid högre effektbehov är operatörens kunskap om rätt bränslemix avgörande.

– Fuktigt bränsle är billigare, men ger inte alltid lika hög verkningsgrad som torrt material. Min uppgift är att hitta rätt balans mellan olika trä- och bränslekvaliteter.

Om somrarna kan trämaterialet vara för torrt, och då brinner det för effektivt. På vintern kan problemet däremot vara metaller och olika föroreningar som alltid finns i biobränslen till en viss grad. 

LÄS MER

Share
Bonsky