Arbetsledare Sami Naukkarinen, Adven

I Advens kontrollcenter är säkerhet alltid nummer ett

Sami Naukkarinen har nyligen börjat som arbetsledare på Advens kontrollcenter efter många år som operatör. Naukkarinen började på Adven för 20 år sedan och har under årens lopp arbetat med systemunderhåll och som biträdande arbetsledare på kontrollcentret.

– Jag började som inhoppare under semestrarna och lärde mig jobbet småningom, men arbetsuppgifterna har förändrats en hel del sedan dess, säger Sami Naukkarinen.

Som arbetsledare ser han till att allt fungerar tillsammans med kontrollcentrets chef. Till arbetet hör bland annat ansvar för jourscheman, instruktioner och material. Det bästa är enligt Naukkarinen att arbetet är varierande.

– Man blir en riktig mångsysslare. Man får lära sig någonting nytt varje vecka, så det blir aldrig tråkigt. Visst finns det en del rutinsysslor, till exempel att skriva rapporter, men man kan lära sig mycket när man analyserar informationen.

Nya system studeras grundligt

Driftsättningen av en ny anläggning innebär mycket arbete även på Advens kontrollcenter i Vanda.

– Vi ansluter till anläggning, kör tester och tar fram detaljerade övervakningsinstruktioner.

Kontrollcentrets operatörer behöver inte förlita sig på enbart övervakningsskärmarna, utan besöker alla nya anläggningar för att bekanta sig med systemet.

– Utan utbildning på plats och ställe skulle kännedomen om systemet bli ganska ytlig. Till vår hjälp har vi också alltid en lokal operatör som är väl förtrogen med anläggningen, berättar Naukkarinen.

Erfarna operatörer vet hur man tolkar systemen

Som operatör på kontrollcentret har man ett tydligt mål: att säkerställa oavbruten energiproduktion för kunderna på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.

Enligt Sami är kontrollcentret en givande arbetsplats. Det känns alltid fint när man lyckas lösa ett problem. När man samlat på sig lite erfarenhet lär man sig att tolka olika signaler och larm, och kan förebygga eventuella problemsituationer i god tid.

– Även om en möjlig störning i vardande inte utlöst ett larm eller verkar farlig känns det alltid bra när man lyckas åtgärda saken. Varje gång sparar kostnader och förebygger maskinhaverier, påpekar Naukkarinen.

Tar det säkra före det osäkra

På kontrollcentret måste man ta varje larm på största allvar, eftersom de alltid innebär risker för människor eller miljön.

– Systemen är så känsliga att det blir en del falsklarm, men vi måste alltid reagera omedelbart. Vid behov skickar vi ut en tekniker för att kontrollera läget eller utreda problemet.

Om till exempel ett överflödeslarm aktiveras måste man alltid kontrollera läget, och vanligen skickas också en specialist till anläggningen.

– I stället för ett överflöde kan det vara något ofarligt som en trasig sensor, men vi kan inte lämna något åt slumpen.

 

Share
Bonsky