Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

De stigande bränslepriserna och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkija har tecknat ett leveransavtal för energi med Adven till sin fabrik i Åbo. Ångan som fabriken behöver kommer framöver att produceras genom eldning av havreskal, en av fabrikens restprodukter.

Industriproduktion genererar många typer av restprodukter, särskilt inom lantbruks- och livsmedelsindustrin. Restprodukter är extra material som uppkommer i produktionsprocesserna och som inte behövs till själva produkten.

Hankkijas fabrik i Åbo tillverkar foder för grisar och fjäderfä. En restprodukt i produktionen är havreskal i pulverform. Adven använder pulvret som bränsle i en bioenergipanna och levererar ånga till fabriksområdet.

-   ”Det finns stor potential att utnyttja restprodukter för värme- och ångproduktion inom lantbruks- och livsmedelsindustrin”, menar Advens försäljningschef Teemu Kivimäki.

-   ”Det är viktigt för oss att använda inhemsk förnybar energi”, konstaterar Jarno Erkamaa, fabrikschef på foderfabriken. ”Möjligheten att använda våra egna restprodukter var avgörande för investeringsbeslutet. Vi kommer nu att bli helt självförsörjande vad gäller bränsle, kostnadseffektiviteten förbättras och andelen finska råmaterial ökar avsevärt. Allt detta skapar betydande mervärde för våra kunder. Kontinuerlig förbättring är en viktig del av vår strategi, och därför vill vi också införa nya lösningar som är mer energieffektiva och bättre för miljön”, fortsätter Erkamaa.

Söker alternativ till gasol

Hankkijas fabrik i Åbo använde tidigare gasol som bränsle, som fram till 2016 var skattefritt i Finland. Men i början av 2016 nästintill fördubblades priset på grund av ny beskattning. Det har lett till att många industriföretag nu letar efter alternativa bränslen att ersätta gasolen med. För Hankkija var också miljöaspekten ett viktigt kriterium.

-    "Havreskal är ett förnybart bränsle som uppkommer automatiskt i våra processer och nu slipper vi dessutom transportera bort skalet. Vi valde Adven som partner eftersom de visade starkt intresse för att hantera projektet enligt våra önskemål," säger Erkamaa.

Som reservbränsle använder Hankkija träpellets. Den befintliga gasolpannan blir dessutom kvar som reserv- och spetslastanläggning.

Eldning med havreskal kräver specialistkunskap

Hankkija levererar havreskal till Advens energianläggning som finns på samma fabriksområde och producerar ånga för Hankkijas behov. Den nya anläggningen placeras i samma byggnad som den tidigare oljepannan.

-   "Vi har tidigare erfarenhet av eldning med motsvarande skalrester. Eftersom havreskalet i pulverform är torrt och lätt kräver en kontrollerad förbränning specialiserad förbränningskompetens och rätt tekniska lösningar. Träbaserat biobränsle har vanligen en fukthalt på cirka 50 procent, medan havreskalspulver bara har cirka 10 procent," säger Kivimäki.

Adven har en motsvarande anläggning i Jockis i sydvästra Finland som eldas med kornskal. Samarbetet med Hankkija stärker Advens närvaro i Åboregionen, där företaget sedan tidigare samarbetar med till exempel Finnfeeds i Nådendal och Kavli Oy i Åbo.

För mer information:

Adven, försäljningschef Teemu Kivimäki +358 10 344 51 22, teemu.kivimaki@adven.com

Hankkija, fabrikschef Jarno Erkamaa, +358 10 402 72 54, jarno.erkamaa@hankkija.fi

 

Hankkija

Hankkija är en specialist på tillväxt och Finlands ledande lantbrukshandel. Företaget är Finlands största tillverkare av djurfoder med egen fodertillverkning på fyra fabriker i Kotka, Seinäjoki, Säkylä och Åbo. Hankkijas mål är att vara den bästa möjliga partnern för lantbrukare och erbjuda dem allt som behövs för lantbruksproduktion. Företaget har även Finlands största och mest mångsidiga webbutik för lantbruksprodukter.

Utbudet inkluderar även ett stort fritidssortiment av trädgårds-, häst- och husdjursprodukter. Hankkija är Finlands största aktör inom trädgårdshandel med ett nätverk på 65 butiker. Koncernen sysselsätter nästan tusen personer och omsättningen 2016 uppgick till 729 MEUR.

 

 

Share