Ekologisk geoenergi en konkurrensfördel för lyxhotell

Gröna värderingar och hållbarhet är växande trender inom hotell- och resebranschen. Internationella turister som reser till de nordiska länderna för frisk luft och naturupplevelser uppskattar ekologiska hotell. För hotell som satsar på hållbarhet är uppvärmning med geoenergi, det vill säga bergvärme, inte bara ett försäljningsargument, utan även ett smart ekonomiskt val.

Energieffektivitet och minskning av koldioxidavtrycket har fått en större roll i resebranschens hållbarhetsarbete. På nordliga breddgrader är uppvärmning och nedkylning av stora fastigheter ofta de största utmaningarna vid miljöcertifiering och när man vill minska koldioxidavtrycket. 

Andra viktiga faktorer för koldioxidavtrycket är belysning, tvätt av hotelltextilier, vatteneffektivitet och elförbrukning.

Men satsningar på miljön kan också generera ekonomiska fördelar. Ekologiskt hållbara lösningar och teknik förbättrar energieffektiviteten i stora byggnader och minskar driftkostnaderna.

 

Läs hela artikeln

Share
Bonsky