FastPartner väljer förnyelsebar geoenergi i Kista

Fastpartner ABs (publ) kontorsfastighet, Sätesdalen 2 i Kista kommer från och med våren 2017 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi från energibolaget Adven.

Miljöfrågorna är hög prioriterade hos FastPartner och arbetet drivs såväl systematiskt som långsiktigt. När den befintliga kylalösningen i Sätesdalen 2 var i behov av att bytas ut valde därför FastPartner att ta ett helhetsgrepp om fastighetens energiförsörjning för både värme och kyla. Genom att välja geoenergileveranser från Adven minskar man den tillförda energin med upp till 70 procent. Den bedömda energibesparingen skapar därmed förutsättningar för att miljöcertifiera fastigheten.

”För FastPartner innebär ansvarsfullt företagande att vi bedriver vår verksamhet med sikte på framtiden. Med geoenergi från Adven får vår fastighet en optimerad energiförsörjning samtidigt som vi kan fortsätta att utveckla fastigheten för att minimera energibelastningen på miljön ytterligare” säger Jenny Tallskog, Områdeschef på Fastpartner.

”Detta blir den sjätte kontorsfastigheten i Kista som vi försörjer med geoenergi. Återigen får vi möjlighet att visa att våra energileveranser är ett bra verktyg för fastighetsägare som vill satsa på grön teknik för värme och kyla utan att behöva avsätta kapital eller egen tid”, säger Jonas Häggqvist, VD Adven.

Arbetet med anläggningen kommer att inledas under hösten. Värme- och kyla produktionen startar under våren 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven AB
Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 8 22 55 50

Share
Mainostoimisto Mediataivas