EQT-ägda energibolaget Adven expanderar till Sverige

Det ledande energibolaget Adven i Finland och i Estland utvidgar sin affärsverksamhet och köper svenska Eco2 Energy. Företagets skräddarsydda värme- och kyllösningar är helt baserade på förnybar teknologi, till exempel geoenergi tillsammans med solenergi och bioenergi. Affären utgör en del av Advens tillväxtstrategi.

Eco2 Energy grundades i Sverige 2010 och har sedan dess vuxit kraftigt. Bolaget levererar lokalt producerad, kostnadseffektiv värme- och kyla till kommersiella fastigheter såväl som till allmännytta, stat och kommun. Eco2 Energys energiproduktion sker baserat på förnyelsebar miljöriktig teknik med egna skräddarsydda anläggningar.

Närmare 50 % av all energi som används i Sverige kommer från förnybara energikällor och andelen bara växer. Svenska fastighetsägare väljer i allt större utsträckning miljövänliga alternativ, så som till exempel geoenergi för att minimera negativ miljöpåverkan.

”När Eco2Energy idag blir en del av Adven, stärks vår ställning som energipartner till den privata och offentliga energisektorn ytterligare. Vår strategi baserar sig på vår förmåga att tillgodose våra kunders behov av värme-, ång- och kylenergi kostnadseffektivt och ansvarsfullt samt med hänsyn till miljön. Dagens tillkännagivande ingår i vår omfattande utvecklings- och tillväxtplan.”,säger Matti Viljo, verkställande direktör för Adven Oy. 

Som en del av Adven har vi det som krävs för att långsiktigt utmana den svenska monopolstrukturen på värme- och kylamarknaden. Erfarenheten från Advens 160 lokala produktionsanläggningar i Finland och Estland utgör bästa tänkbara plattform för expansionen av den ledande alternativa energileverantören i Norden. Jag tror att Eco2 Energy kommer att vara en viktig pusselbit i den etableringen.

Vi ser nu fram emot att kunna erbjuda ännu fler fastighetsägare låga priser och en möjlighet att miljöcertifiera sina byggnader utan investering.” säger Jonas Häggqvist, verkställande direktör för Eco2 Energy.

Adven
Adven levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och fjärrvärme. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsytts enligt kundens behov och med vars hjälp vi producerar och processar energi på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt och med en minimal miljöpåverkan. BlandAdvens produkter finns bland annat industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el. År 2013 var Advens omsättning 160 miljoner euro. Adven ägs av EQT. www.adven.fi  

Eco2 Energy
Energy är ett svenskt företag som levererar färdig värme baserad på förnyelsebar energi. Värmen kommer från egna berg- och bioenergianläggningar med samma servicenivå som fjärrvärme men baseras på skräddarsydda lösningar för varje enskilt fastighetsbestånd. Eco2 Energy vänder sig till kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar, flerbostadshus, kommuner och allmännyttan. Läs mer på www.eco2energy.se

EQT
Adven  ägs sedan 2012 av EQT fonden, EQT Infrastructure I. EQT med cirka 20 miljarder Euro i förvaltat kapital investerar i medelstora till stora företag i norra och östra Europa, Asien och USA.www.eqt.se

Mer information:

Adven Oy
Matti Viljo, VD, tfn +358 40 575 0505

Eco2 Energy
Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 70 53 170 17

EQT
Juhani Bonsdorff, Director, EQT Partners, +358 40 5240 976