BSAG: Ny EU-förordning skapar nya affärsmöjligheter inom återanvändning av näringsämnen

Baltic Sea Action Group bedriver påverkansarbete för Östersjön både bland företag och på den politiska arenan. En kommande lagförändring om tillverkning av gödsel från återvunnet råmaterial är en stor arbetsseger för stiftelsen.

Baltic Sea Action Group (BSAG) är en självständig, icke-vinstdrivande stiftelse med säte i Finland som grundades 2008.

– BSAG verkar för Östersjön. Vi vill göra allt vi kan för att rädda den, berättar stiftelsens ombudsman Mathias Bergman.

Övergödning och utsläpp av farliga ämnen hör till de största hoten mot Östersjön.

Primärproduktion påverkar mest

För närvarande kommer stora mängder nitrogen och fosfor ut i naturen från till exempel boskapsskötsel och jordbruk. Dessa två näringsämnen har stor betydelse för växternas tillväxtprocesser, men bidrar även till övergödning av havet och negativa klimateffekter.

– Primärproduktionen är enligt min mening kanske det viktigaste utvecklingsområdet, eftersom det påverkar jordmånen och kräver stora mängder näringsämnen, menar Bergman.

– Enorma mängder nitrogen och fosfor samlas nu i naturen. För att förebygga övergödning måste vi stoppa utsläppen och återanvända dessa värdefulla näringsämnen, säger Bergman.

Mot en cirkulär ekonomi genom återvinning av näringsämnen

BSAG anser att jordbruket med rätt åtgärder kan bidra till att förbättra både klimatet och tillståndet i haven.

– Vi tror att samhället behöver ett nytt tankesätt kring användningen av nitrogen och fosfor för att hindra att de kommer ut i vattnet i framtiden. Överskottsnäring måste tillvaratas och jordmånens struktur förbättras, poängterar Bergman.

Det är en förändring som måste ske i alla samhällen världen över. Systematiska förändringar kräver politiskt inflytande.

– Förutom i Finland arbetar vi även i Ryssland, Sverige och resten av Europa. EU är förstås en viktig kanal för påverkan, berättar Bergman.

Lagförändring underlättar produktion av återvunnen gödsel

Delvis till följd av BSAG:s långvariga insatser kommer nästa år en ny EU-förordning att träda i kraft som fastställer hur och av vilka råmaterial man får tillverka återvunnen gödsel.

Förordningen kommer att skapa nya marknader för gödselmedel i Europa. Många företag kan vidareförädla restmaterial från sina processer till gödsel.

– Tidigare var allt detta något av en gråzon. Den nya förordningen öppnar upp marknaden för återvunna gödselmedel inom EU och skapar många affärsmöjligheter inom återvinning av näringsämnen, berättar Bergman.

 

Läs mer om Advens åtagande med Baltic Sea Action Group

Share
Bonsky