Advens ekologiska energilösningar populära i Hangöregionen

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergifördelar i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme tillvaratas dessutom i stadens fjärrvärmenät, som också drivs av Adven.

Tre stora industriföretag i Hangöregionen har valt Adven som partner inom värme- och ångproduktion. Dessutom ansvarar Adven för det lokala fjärrvärmenätet som förser invånarna i regionen med fullständigt koldioxidfri värme.

Koncentrationen av anläggningar i Hangö uppkom i början av 2010-talet, då bioenergi började slå igenom i industrin till följd av skärpa myndighetskraven som gjorde utkontraktering av energiproduktionen till ett smart och attraktivt val.

Övergången från fossila bränslen till bioenergi kräver specialiserad expertis, och i många fall ekonomiska investeringar. Industriföretagen i Hangö ville investera i sina egna kärnkompetenser snarare än energiproduktion, och för många var Advens modell Energy as a ServiceTM ett idealiskt val.

Case ViskoTeepak: Lägre koldioxidavtryck och energikostnader med Advens hjälp

Case Forcit: Avstod från sin egen anläggning och övergick till renare energi

Case Genencor: Säljer spillvärme till stadens fjärrvärmenät

Att Adven har flera anläggningar i Hangöregionen generar många fördelar, bland annat vad gäller bränsleinköp och operatörernas arbete. De tre anläggningarna är inte direkt sammankopplade, men på grund av det korta avståndet mellan dem är det naturligt att hantera underhållsplanering och förebyggande underhåll som en helhet. 

Hangö kommun – fullständigt koldioxidfri fjärrvärme

Adven ansvarar för det biobränslebaserade fjärrvärmenätet i Hangö som togs i drift i början av 2010. Regionens fjärrvärme produceras till största del med finländsk flis. Tack vare Advens värmeverk får Hangö fullständigt koldioxidfri fjärrvärme.

Dessutom används spillvärme från lokala industrier och energianläggningar i fjärrvärmenätet för att öka kostnadseffektiviteten ytterligare.

 

Läs mer

Share
Bonsky