Adven medverkar i skyddet av Östersjön – åtagande med Baltic Sea Action Group

Övergödningen hör till Östersjöns värsta problem och beror på att för mycket kväve och fosfor rinner ut i havet. Den finländska stiftelsen Baltic Sea Action Group främjar konkreta åtgärder som skulle lindra problemen i Östersjön. Adven har gett Baltic Sea Action Group ett åtagande om att minska tillflödet genom att införa och utveckla återvinning av näringsämnen inom industrin.

-  Vi borde ta till vara och återvinna dessa näringsämnen. Till exempel Finland kunde slippa importera gödsel och bli helt självförsörjande genom att återvinna näringsämnen. Adven har exempelvis lösningar för att göra just detta, säger Mathias Bergman, ombud för Baltic Sea Action Group.

-   Lösningar som tar sikte på bättre vatten- och energieffektivitet liksom även återvinning av näringsämnen och många andra råmaterial är den viktigaste spjutspetsen i vårt serviceutbud just nu. Utfästelsen för Östersjön är ett sätt att synliggöra vårt arbete, säger Juha Elo, Advens försäljningsdirektör för Finland.

Näringen återförs till åkrarna

-   Vi genomför komplexa och omfattande projekt inom industriell avloppsrening. Det innebär alltid att vi ska tillvarata näring, men därtill också återvinna vatten och energi. Det här paketet kan industriföretag köpa in som tjänst av oss, berättar Advens produktchef Terho Saaristo.

Adven kan bland annat behandla vatten från industriprocesser och tillvarata ingående näringsämnen, som till exempel kan återanvändas som gödsel på åkrar. Med utfästelsen till Baltic Sea Action Group lovar Adven att undersöka de senaste tekniska lösningarna för återvinning av näringsämnen. Därutöver har Adven för avsikt att införa den senaste tekniken för vattenrening. Stiftelsen ställer upp strikta kriterier för företagen och följer upp genomförandet.

-    Adven är en utmärkt partner, då företaget kontinuerligt samlar in information om bästa metoder och tillämpar dem i sina egna lösningar med olika kunder. Vårt mål är att sammanföra sådana aktörer som kan föra hela problemkomplexet framåt på ett mångsidigt sätt, konstaterar Bergman.

Ett exempel på en lösning är en indunstningstjänst som infördes vid en anläggning för Finnamyl, som specialiserat sig på odling och förädling av stärkelsepotatis. Anläggningen ligger i Kumo och kan minska utflödet av kväve i Kumo älv och vidare i Östersjön, då näringsämnena tillvaratas och återanvänds som gödsel för odlingsväxter.

Mer information:

Adven

Juha Elo, försäljningsdirektör Finland, tfn 040 594 4755, juha.elo@adven.com

Terho Saaristo, produktchef, tfn 044 309 0166, terho.saaristo@adven.com

BSAG

Mathias Bergman, stiftelseombud, tfn +358 50 380 7155, mathias.bergman@bsag.fi

Share