Adven levererar geoenergi till DB Schenker i Finland

DB Schenker bygger en ny logistikterminal i Vaasa, Finland som kommer att värmas och kylas med geoenergi från Adven. Borrningen av geoenergianläggningen som kommer göra logistikterminalen CO2-neutral startar denna vecka. Förutom låga koldioxidutsläpp kommer Advens lösning resultera i upp emot 15 % kostnadsbesparingar i jämförelse med traditionella alternativ. 

”Vi vill erbjuda våra kunder logistiktjänster som är miljövänliga. Våra lokaler står endast för några procent av koldioxidutsläppen, men det är ett område som vi kan ha en direkt inverkan på. Vi ville bygga en CO2-neutral terminal, där energiförsörjningen kommer från geoenergi och vattenkraft. Vårt huvudkontor i Vantaa försörjer vi med solenergi”, säger DB Schenkers fastighetsdirektör Risto Lehtikangas och fortsätter ”Advens expertis i att driva denna typ av anläggningar övertygade oss. De är en ledande aktör inom sitt område och kan se till att anläggningen drivs på ett effektivt sätt.”

Adven bygger, äger och driver geoenergianläggnigen för DB Schenkers logistikterminal i Vaasa. Geoenergilagret kommer att bestå av cirka 300 meter djupa borrhåll som placeras under terminalbyggnaden. Den värme och kyla som fastigheten behöver hämtas från borrhålen med hjälp av värmepumpar som drivs med el från förnyelsebara källor. Byggnationen anpassas efter DB Schenkers byggprocess om två etapper; under våren anläggs borrhålslagret medan värmepumpscentralen färdigställs i höst när väl terminalen är på plats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Adven Sweden AB
Jonas Häggqvist, VD, tfn +46 70 53 170 1

Om Adven
Adven levererar tillförlitlig företagsspecifik energiförsörjning och lokala värmenät i Finland, Sverige och Estland. Advens verksamhet baserar sig på helhetslösningar som skräddarsys enligt kundens behov och med vars hjälp energi produceras på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt med en minimal miljöpåverkan. Bland Advens produkter finns geoenergi till kommersiella fastigheter, industriånga och -kyla, värme, nedkylningslösningar, processande av sekundärenergi, gas och el.

Om DB Schenker
DB Schenker utvecklar och producerar transporter samt logistik- och informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. I Sverige erbjuder DB Schenker landtransporter på väg och järnväg, internationella sjö- och flygfrakter samt konsulttjänster och lager- och logistiklösningar. Deras mål är att bli den miljömässigt mest hållbara logistikleverantören i världen. Denna strävan gynnar också kundernas effektivitet, eftersom minskad miljöpåverkan kräver effektivare logistikplanering.(www.schenker.com)

Share
Mainostoimisto Mediataivas