Adven hjälper företag att göra cirkulär ekonomi till en lönsam affär

BSAG skyddar Östersjön genom att få företag att förbinda sig till olika aktiviteter för att rädda vår förorenade nationalskatt och förbättra dess tillstånd. Adven Recovery bidrar till denna förändring genom att berätta för företag hur cirkulär ekonomi kan bli en lönsam affär.

Ett av stiftelsens viktigaste verktyg är dess Östersjöåtaganden, som hjälper företag att utveckla deras verksamhet på ett sätt som samtidigt gynnar miljön. Om man gör miljöfrågorna till en lönsam affär, då börjar det hända saker.

Advens Östersjöåtagande offentliggjordes i slutet av fjolåret, men samarbetet med stiftelsens experter inleddes redan ett halvår tidigare, då man tillsammans började kartlägga de bästa sätten för Adven att bidra till arbetet för Östersjön.

Besparingar och affärsmöjligheter lockar till miljösatsningar

I många branscher, särskilt inom industrin, ser man kanske närmast miljöarbetet som en utgift eller kostnad.

– Om man vill främja cirkulär ekonomi och relaterade miljöperspektiv i olika industrier, måste pengarna få tala, påminner Venhola.

– BSAG är ingen välgörenhetsorganisation. Vi vill hjälpa företag att göra miljövänlighet lönsamt, säger Venhola.

– När Adven presenterar sina lösningar lyssnar kunderna verkligen, för deras lösningar bygger alltid också på affärsmässiga insikter och fördelar.

Även Advens Energy as a Service-modell kommer att främja nya miljöinnovationer.

– Att kunden själv slipper investera i utvecklingsprojektet gör det lättare att ta steget framåt, avslutar Venhola.

 

Läs resten av artikeln

 

Share
Bonsky