Adven Estland utnämnd till årets ”Smart Industrialist”

Varje år utser The Estonian Association of Civil Engineers i samarbete med Enterprise Estonia en vinnare av priset ”Smart Industrialist”. Utmärkelsen syftar till att uppmärksamma företag som bidrar till ökad tillväxt och produktivitet i den estländska ekonomin samt bidrar till att stärka landets konkurrenskraft. Adven Estland mottog i år detta pris för ett pågående projekt inom dataanalys och visualisering.

Vi lever i en värld som förändras snabbt och där mängden information som finns tillgänglig växer explosionsartat och blir allt svårare att navigera genom. Denna komplexitet återfinns även inom industrin, där effektivitet och automatiserade processer är avgörande för att vara konkurrenskraftig idag. Tillsammans med molntjänstleverantören Primend påbörjade Adven Estland under 2018 en process att konsolidera data från flera källor till ett gemensamt datalager med hjälp av Power BI och Azure DW. 

När det pågående projektet är avslutat, kommer större delen av Adven Estlands data att vara konsoliderad till ett gemensamt datalager där finansiella, sälj- och produktionsdata är integrerade. I och med detta kommer företaget att kunna göra analyser på stora mängder data, som gör det möjligt att övervaka och förstå den direkta effekten av olika beslut. 

Eesti_smart_industrial_award_2019.jpeg

Enligt Tiit Hõbejõgi, ekonomichef och styrelsemedlem för Adven Estland, så är en av de största vinsterna för Adven framför allt konsolideringen och analysen av produktionsdata, eftersom det möjliggör optimering av produktion. 

”Det är ingen enkel uppgift att skapa ett gemensamt datalager för företagets alla system, men det är nödvändigt för att höja effektiviteten. Vi är väldigt stolta över att ha blivit utsedd till ”Smart Industrialist” och hoppas att vi kan leda vägen för andra företag. Ja, projektet kräver mycket resurser på kort sikt, men ser man långsiktigt så kommer denna insats att betala för sig själv och kommer dessutom att betydligt förenkla dataanalys och beslutsfattande,” säger Hõbejõgi, och betonar vikten av digitalisering.

För mer information, kontakta:

Tiit Hõbejõgi, ekonomichef Adven Estland, +372 667 8651
tiit.hobejogi@adven.com

Om Adven

Kontakta oss

Share