Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

Nyheter 03.10.2017

Adven har sedan 2012 arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

Nyheter 09.05.2017

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är självförsörjande på förnybar geoenergi. Med geoenergi minskar centrumets behov av fjärrvärme motsvarande uppvärmningen av 400 radhus. Projektet är ett samarbete mellan centrumägaren Citycon och energipartnern Adven.

FastPartner väljer förnyelsebar geoenergi i Kista

Nyheter 20.12.2016

Fastpartner ABs (publ) kontorsfastighet, Sätesdalen 2 i Kista kommer från och med våren 2017 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi från energibolaget Adven.

Adven levererar geoenergi till DB Schenker i Finland

Nyheter 26.04.2016

DB Schenker bygger en ny logistikterminal i Vaasa, Finland som kommer att värmas och kylas med geoenergi från Adven. Borrningen av geoenergianläggningen som kommer göra logistikterminalen CO2-neutral startar denna vecka. Förutom låga koldioxidutsläpp kommer Advens lösning resultera i upp emot 15 % kostnadsbesparingar i jämförelse med traditionella alternativ.

Lindhagensporten får geoenergi från Adven

Nyheter 20.01.2016

Lindhagensporten, som är ett anrikt landmärke på Kungsholmen, håller på att totalrenoveras för att erbjuda marknaden moderna lokaler med stort miljöfokus. Installationen av geoenergi för värme och kyla är ett viktigt inslag i hållbarhetssatsningen. Lindhagensportens nya ägare, det globala fastighetsinvesterings-bolaget Invesco Real Estate tar därmed över en fastighet som kommer att minska sin tillförda energi med närmare 70 procent.

AMP Capital och Infracapital tar över energiföretaget Adven

Nyheter 05.01.2016

EQT Infrastructure säljer Adven Group, ett energiföretag med verksamhet i Finland, Sverige och Estland, till ett konsortium bestående av investeringsfonderna AMP Capital och Infracapital. Försäljningen kommer att slutföras i januari.

Jakobsbergs Centrum byter till förnybar geoenergi från Adven

Nyheter 22.12.2015

Jakobsbergs Centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar till förnyelsebar geoenergi för värme och kyla. Genom att använda geoenergi från Adven sänks köpcentrumets energibelastning för värme och kyla med upp till 65 procent.

Enycon byter namn till Adven Värme

Nyheter 03.11.2015

Tidigare i år fortsatte Adven sin expansion i Sverige genom förvärvet av fjärrvärmebolaget Enycon. För att tydliggöra att Enycon tillhör Advengruppen byter bolaget namn till Adven Värme.

Advens expansion i Kista fortsätter – franskt bolag ny kund

Nyheter 20.10.2015

Adven har tecknat avtal med bolaget AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) gällande geoenergi för en av deras fastigheter i Kista. Avtalet följer ett paneuropeiskt investeringsmandat från den franska pensionsfonden ERAFP och är i linje med AXA IM – Real Assets ambition att förbättra fastighetens hållbarhetsprofil genom att röra sig bort från fossila energikällor. Affären innebär att Adven försörjer fem kontorsfastigheter i Kista, motsvarande ca 100 000 kvadratmeter, med värme och kyla från förnybar geoenergi.

Vällingbysinglar paras ihop med förnybar geoenergi

Nyheter 21.08.2015

De tre fastigheterna Singeln 1, 14 och 15 i Vinsta i Vällingby konverterar nu till förnybara geoenergileveranser från Adven. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka 30 000 kvadratmeter och fastighetsägaren är Ekenman Fastigheter AB. Singeln–fastigheterna används för såväl kontor som skola och hotell. Området Vinsta i Vällingby ligger i direkt anslutning till kommande Förbifart Stockholm.