3 skäl att välja geoenergi för ditt logistikcenter

Logistikföretag är alltmer måna om att utveckla sitt samhällsansvar och minimera verksamhetens miljöpåverkan. Samtidigt är de varierande energipriserna ett ständigt problem och det kan kännas hopplöst att budgetera energikostnaderna. Geoenergi erbjuder ett ekologiskt, stabilt och ekonomiskt lönsamt alternativ för uppvärmning och kylning av logistikcentren.

Miljömedvetenhet är en trend som påverkar företagen i allt högre grad och i logistikbranschen har man precis som i andra branscher inlett konkreta insatser för att öka hållbarheten och minska verksamhetens koldioxidavtryck.

Adven är en föregångare inom geoenergianläggningar för stora fastigheter i Finland. Vi har utfört ett antal stora projekt och lärt oss en hel del. Vi vill nu dela med oss av våra lärdomar genom att lista de tre största fördelarna som våra kunder uppnått med geoenergi.

 

 

1. Förutsägbara energikostnader – förmånlig och jämna värmekostnader

Kostnadsstrukturen för geoenergi står bokstavligen på en stabil grund: Värme som lagrats i berggrunden kan återvinnas effektivt med värmepumpar för att värma eller kyla logistikcentren, beroende på årstiden. Elenergin som behövs för produktionen kan tillgodoses med grön el till ett förutsägbart och fast pris.

Prislappen för geoenergi består därmed av Advens investering, fjärrövervakning av anläggningen samt driftskostnaderna. Med andra uppvärmningsformer påverkas kostnaderna av varierande bränslepriser, reparation och modernisering av anläggningen och distributionsnätet samt ständigt ökande kostnader för fossila bränslen, inklusive miljöskatter.

I Advens partnerskapsmodell kommer man överens om ett fast energipris för hela avtalsperioden, vilket till stor del eliminerar den årliga prispressen.

– Med oss är energipriset i regel kopplat till priset på den gröna elen som används för driva värmepumparna, berättar Timo Koljonen, VP Geoenergy på Adven.

2. Hållbarhet – geoenergi är ett effektivt sätt att minska koldioxidutsläppen

Att minimera miljöeffekterna tillhör vardagen i logistikbranschen. Logistikföretagen omvärderar sina bränsleinköp och följer chaufförernas körteknik systematiskt. Om man tittar på företagets verksamhet som helhet har även byggnadernas energival stor betydelse.

Byggnader som värms med geoenergi står sig väl i hållbarhetsjämförelser. Att åstadkomma en koldioxidneutral byggnad är betydligt lättare med geoenergi än med fossila bränslen. Parallellt med geoenergi används vanligen grön el från förnybara källor.

I logistikcenter med kylförvaring av produkter kan fryslagrets kondensvärme används för uppvärmning av byggnaden eller lagras i energibrunnarna.

Denna typ av lösning används till exempel på S-Gruppens logistikcenter i Sibbo.

3. Enkelhet – Adven ansvarar för investeringen och anläggningens drift

En av de största fördelarna med geoenergi för Advens kunder att den inte kräver några investeringar.

– Vi har utvecklat en modell som vi kallar för Energy as a Service, där kunden slipper investera i energianläggningen. Då Adven ansvarar för konstruktion, dimensionering och investeringar har kundföretaget mer fritt kapital för att driva sin egen verksamhet eller för andra utvecklings- och förbättringsinvesteringar, påminner Advens projektledare Lasse Aitamaa.

Företaget behöver med andra ord inte belasta sin egen års- eller projektbudget med uppvärmningssystemet. Ofta blir det möjligt att välja hållbar och ekonomisk geoenergi mycket tidigare än det vore möjligt med egen finansiering.

Jämfört med att själv driva en värmepumpanläggning är Advens modell relativt riskfri för kunden. En ytterligare fördel med Energy as a Service är att Adven har ett starkt eget intresse att driva energianläggningen optimalt.

– Eftersom Adven äger anläggningen och ansvarar för driften ligger det även i vårt intresse att dimensionera systemet och dess tekniska lösningar optimalt från första början. Det är viktigt för oss att våra system fungerar felfritt och har en hög verkningsgrad, förklarar Aitamaa.

I Adven får logistikföretaget en partner som tar ansvar för hela energisystemet i stället för bara ett separat projekt eller delområde.

 

Share
Bonsky