Advens ekologiska energilösningar populära i Hangöregionen

15.02.2018

Finlands sydligaste stad Hangö är ett starkt område för Adven med många anläggningar nära varandra, vilket skapar synergifördelar i fråga om både underhåll och bränsleinköp. Anläggningarnas restvärme…

Läs mer

Laholms största industri blir 100% fossilfri med Adven

06.02.2018

Svenska kärnmaterial-producenten Diab AB har tecknat ett avtal om hetvatten och värme med Adven. Genom att byta till biobränsle blir Diabs produktionsanläggning i Laholm 100% fossilfri år 2019.

Läs mer

Havreskal blir till energi på Hankkijas fabrik i Åbo

30.01.2018

De stigande bränslepriserna och klimatmålen har fått industrin att leta efter alternativa förnybara bränslen i sin närhet. Hankkija har tecknat ett leveransavtal för energi med Adven till sin fabrik i…

Läs mer

Anläggningsansvarig driftingenjör till Adven Sweden AB

16.01.2018

Som anläggningsansvarig driftingenjör svarar du för drift och underhåll av Advens produktionsanläggningar kring Stockholmsområdet. Du har en tät kontakt med våra underentreprenörer kring drift och…

Läs mer

3 skäl att välja geoenergi för ditt logistikcenter

16.01.2018

Logistikföretag är alltmer måna om att utveckla sitt samhällsansvar och minimera verksamhetens miljöpåverkan. Samtidigt är de varierande energipriserna ett ständigt problem och det kan kännas hopplöst…

Läs mer

Adven medverkar i skyddet av Östersjön – åtagande med Baltic Sea Action Group

13.12.2017

Övergödningen hör till Östersjöns värsta problem och beror på att för mycket kväve och fosfor rinner ut i havet. Den finländska stiftelsen Baltic Sea Action Group främjar konkreta åtgärder som skulle…

Läs mer

Gedigen erfarenhet av geoenergi för logistikterminaler

08.12.2017

Advens projektledare Lasse Aitamaa har kunskap som är svår att hitta någon annanstans i världen: han är specialist på uppvärmning och kylning av logistikterminaler med geoenergi.

Läs mer

Adven förvärvar E.ON Värme Lokala Energilösningar Aktiebolag (‘EVLE’) som levererar fjärrvärme och lokala energilösningar i Sverige

04.12.2017

EVLE äger och driver väl etablerad fjärrvärmeverksamhet i nio kommuner i södra och centrala Sverige. Dessutom har EVLE flera lokala energilösningar i samma områden. Verksamheten är extremt…

Läs mer

I Advens kontrollcenter är säkerhet alltid nummer ett

27.11.2017

Sami Naukkarinen har nyligen börjat som arbetsledare på Advens kontrollcenter efter många år som operatör. Naukkarinen började på Adven för 20 år sedan och har under årens lopp arbetat med…

Läs mer

Fjärrövervakning av kraftanläggningar ger säkerhet, effektivitet och sinnesro

21.11.2017

Advens kontrollcenter i Vanda övervakar över 100 anläggningar runt om i Finland. De största fördelarna med centraliserad övervakning är säkerhet och effektivitet – en person kan övervaka tiotals…

Läs mer

Processförbättring kräver helhetssyn och nytänkande

07.11.2017

Advens specialist på vatten- och avloppsrening Hanna Kontturi har avancerad teknisk expertis som kunderna kan dra nytta av från det första samtalet framåt.

Läs mer

Miljöspecialist bidrar till hållbar utveckling hos Adven och hos kunderna

31.10.2017

Advens miljöspecialist Katja Baumgartner har till uppgift att hålla oss på Adven uppdaterade om miljölagstiftningen. Samtidigt bidrar hon till att kontinuerligt göra Advens verksamhet mer hållbar ur…

Läs mer

Adven Värme AB förvärvar Bio Megawatt AB och dess fjärrvärmeverksamhet i Sösdala

23.10.2017

I september förvärvade Adven Värme, Sösdalas fjärrvärmeleverantör Bio Megawatt och dess verksamhet i Sösdala; Hässleholms kommun, Skåne med mål att vidareutveckla verksamheten med expansion av en väl…

Läs mer

Hållbara bränsleval har minskat koldioxidavtryck med 31 procent

03.10.2017

Adven har sedan 2012 arbetat systematiskt med att minska koldioxidavtrycket för sina anläggningar. Hur har man lyckats och hur ser framtiden ut?

Läs mer

En integrerad del av kundens produktionsprocess

06.09.2017

Finnamyl Oy odlar och förädlar stärkelsepotatis i Kumo i sydvästra Finland. Som restprodukt från förädlingsprocessen producerar företaget årligen ungefär 73 000 ton cellvätska från potatis.

Läs mer

Komplett portfölj av lösningar för kundens bästa

01.09.2017

Produktchef Terho Saaristo tar fram lösningar för att effektivisera kundernas energi- och vattenprocesser oavsett teknik, anläggningar och bränsleval.

Läs mer

Känner du till ditt företags vattenrisker? Minskande vattenreserver utmanar industrin att effektivisera vattenanvändningen

18.08.2017

Industrins vattenförbrukning ökar både i Norden och i övriga världen. Samtidigt blir vattenresurserna alltmer knappa och rent vatten blir en värdefull tillgång, kanske snart rentav en bristvara. Hur…

Läs mer

Geoenergi gör Jakobsbergs Centrum självförsörjande

09.05.2017

Jakobsbergs Centrum är det hittills största köpcentrumet i Sverige som har konverterat till geoenergi. 68 energibrunnar har installerats under köpcentrumet som nu till största delen är…

Läs mer

FastPartner väljer förnyelsebar geoenergi i Kista

20.12.2016

Fastpartner ABs (publ) kontorsfastighet, Sätesdalen 2 i Kista kommer från och med våren 2017 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi från energibolaget Adven.

Läs mer

Adven levererar geoenergi till DB Schenker i Finland

26.04.2016

DB Schenker bygger en ny logistikterminal i Vaasa, Finland som kommer att värmas och kylas med geoenergi från Adven. Borrningen av geoenergianläggningen som kommer göra logistikterminalen CO2-neutral…

Läs mer

Lindhagensporten får geoenergi från Adven

20.01.2016

Lindhagensporten, som är ett anrikt landmärke på Kungsholmen, håller på att totalrenoveras för att erbjuda marknaden moderna lokaler med stort miljöfokus. Installationen av geoenergi för värme och…

Läs mer

AMP Capital och Infracapital tar över energiföretaget Adven

05.01.2016

EQT Infrastructure säljer Adven Group, ett energiföretag med verksamhet i Finland, Sverige och Estland, till ett konsortium bestående av investeringsfonderna AMP Capital och Infracapital.…

Läs mer

Jakobsbergs Centrum byter till förnybar geoenergi från Adven

22.12.2015

Jakobsbergs Centrum blir det största köpcentrumet i Sverige som konverterar till förnyelsebar geoenergi för värme och kyla. Genom att använda geoenergi från Adven sänks köpcentrumets energibelastning…

Läs mer

Enycon byter namn till Adven Värme

03.11.2015

Tidigare i år fortsatte Adven sin expansion i Sverige genom förvärvet av fjärrvärmebolaget Enycon. För att tydliggöra att Enycon tillhör Advengruppen byter bolaget namn till Adven Värme.

Läs mer

Advens expansion i Kista fortsätter – franskt bolag ny kund

20.10.2015

Adven har tecknat avtal med bolaget AXA Investment Managers – Real Assets (AXA IM – Real Assets) gällande geoenergi för en av deras fastigheter i Kista. Avtalet följer ett paneuropeiskt…

Läs mer

Vällingbysinglar paras ihop med förnybar geoenergi

21.08.2015

De tre fastigheterna Singeln 1, 14 och 15 i Vinsta i Vällingby konverterar nu till förnybara geoenergileveranser från Adven. Fastigheterna omfattar sammanlagt cirka 30 000 kvadratmeter och…

Läs mer

Adven tar klivet in på fjärrvärmemarknaden – förvärvar Enycon

30.06.2015

Energibolaget Adven expanderar i Sverige genom att köpa upp värmebolaget Enycon AB. Affären utgör en del av Advens tillväxtstrategi på den svenska marknaden. I dag erbjuder Adven värme-och…

Läs mer

Adven på plats i Almedalen

29.06.2015

Adven deltar i Almedalsveckan för att vara med och diskutera framtidens energilösningar

Läs mer

27 000 kvadratmeter chokladfabrik byter till förnybar energi

10.06.2015

Chokladfabriken i Sundbyberg, historiskt kallat Marabouhuset, uppgraderar nu sin energiförsörjning och byter till geoenergi. All värme och kyla till fastigheten kommer nu att komma från miljövänlig…

Läs mer

Eco2 Energy byter namn till Adven

15.01.2015

I maj 2014 förvärvade den finska energikoncernen Adven det svenska bolaget Eco2 Energy. Nu byter Eco2 Energy namn till Adven som ett led i företagets expansion i Sverige för att erbjuda…

Läs mer

Ytterligare två Kistafastigheter väljer geoenergi från Adven

28.10.2014

I Stockholmstadsdelen Kista ökar geoenergi stort med Areim i täten, som väljer att försörja ytterligare två av sina fastigheter med grön värme och kyla. Genom att värma och kyla kontor med geoenergi…

Läs mer

Kungsleden minskar energibelastningen med upp till 75 procent

16.06.2014

Kungsleden AB (publ) största fastighet i Kista kommer från och med hösten 2014 värmas och kylas med förnyelsebar geoenergi genom en skräddarsydd bergvärmeanläggning. Projektet görs i samarbete med…

Läs mer

EQT-ägda energibolaget Adven expanderar till Sverige

07.05.2014

Det ledande energibolaget Adven i Finland och i Estland utvidgar sin affärsverksamhet och köper svenska Eco2 Energy. Företagets skräddarsydda värme- och kyllösningar är helt baserade på förnybar…

Läs mer
Mainostoimisto Mediataivas