Terhos berättelse

 

”Arbetet ger mig erfarenhet från alla delar av ett investeringsprojekt, från konceptplanering till leverans och genomförande inom ett och samma företag” 

                                                        - Terho Saaristo, Recovery Team Manager

Terho arbetar som team manager i konceptutvecklingsteamet inom affärsområdet Recovery.  

”Min uppgift är att utveckla tekniska lösningar som reducerar utsläpp eller energiförluster, effektiviserar energianvändningen och skapar mervärde för kunderna. Vi letar efter processförbättringar genom exempelvis biologiska behandlingsmetoder, energieffektiv indunstning och membranteknik.”  

”Jag deltar i diskussionerna så tidigt som möjligt för att snabbt kunna avgöra om kundens processer har områden som kan optimeras. Arbetet inkluderar alla faser i projektplaneringen och kräver därför lyhördhet och kännedom om kundens processer och verksamhet.”

”Vi håller oss uppdaterade med den tekniska utvecklingen och tar fram en lösning som ger kunden största möjliga nytta genom att kombinera olika teknikområden.”

Varför är Adven en bra arbetsgivare? 

  • Jag får delta i hela investeringsprojektet från konceptplanering till leverans och genomförande.
  • Arbetet är mångsidigt och intressant, särskilt då vi har kunder inom väldigt olika industrier.

 

Ann Jerreborg
HR Manager
Ann Jerreborg
Bonsky