Anttis berättelse

 

Det bästa med jobbet är friheten att fatta egna beslut och att jag får ansvar för större helheter.” 

 

                                                                               - Antti Koski, Operations manager 

Antti är en av drygt hundra specialister i Advens driftorganisation. Hans uppgift är att säkerställa att de anläggningar som Adven äger och driver förser kundernas produktionsprocesser med energi utan störningar. En stor del av Anttis arbetstid upptas av kundbesök, samarbetsmöten och driftövervakning.

”Driftorganisationen ansvarar för anläggningarnas underhåll och för att säkerställa en kostnadseffektiv energiförsörjning till kunderna. Jag håller koll på anläggningarnas verkningsgrader och försöker optimera kostnaderna.”

”Som driftchef är man något av en mångsysslare som kan lite om det mesta. Det viktigaste är ändå ett nära kundsamarbete och därför åker jag ofta runt och träffar våra kunder. Dessutom sköter jag även kontakter med olika myndigheter.”

”Det bästa med jobbet är friheten att fatta egna beslut och att jag får ansvar för större helheter. Jag vill utvecklas i mitt arbete och ställer därför upp mål för framtiden för att hela tiden veta var jag befinner mig och vart jag är på väg.”

Varför är Adven en bra arbetsgivare? 

  • Arbetet är mångsidigt
  • Nya utmaningar varje dag

 

Ann Jerreborg
HR Manager
Ann Jerreborg
Bonsky