Emils berättelse

"Det bästa med mitt jobb är att jag får kombinera affärer och skapa mervärde för våra kunder genom teknisk utveckling med möjligheten att till att bidra till industriers hållbara utveckling.” 

 

                   - Emil Wanngren, Investment Manager - Industrial Energy Solutions

Jag började inom på Adven i mars 2017. Mitt arbete går ut på att ansvara för den kommersiella delen i de investeringsprojekt inom energi och vatten som vi erbjuder till industrier.

Innan Adven har jag arbetat som affärsansvarig för innovativa och processintegrerade tekniska helhetslösningar inom tung industri på europeiska marknaden. Jag har också varit projektledare för utveckling av nya affärskoncept till befintliga och nya kunder och marknadssegment.

Vad gör Adven till en bra arbetsplats att jobba?

Adven är en fantastisk arbetsplats med flexibla arbetstider, stimulerande arbetsuppgifter och okomplicerad företagskultur. Jag får möjlighet att leda hela arbetsprocessen från första kontakt med en kund till dess att en ny investering implementeras.

Om du vill bidra till hållbar utveckling inom energi och vatten genom att diskutera investeringar i infrastruktur hos stora industriella aktörer där förändring verkligen gör skillnad och samtidigt ha en fungerande work-life-balans är Adven en perfekt arbetsplats.

 

Vi söker kontinuerligt efter nya medarbetare till Advens försäljningsteam. Kontakta oss om du är intresserad och känner att Adven skulle vara ditt nästa steg i karriären!

Ann Jerreborg
HR Manager
Ann Jerreborg
Bonsky