Teamarbete skapar mervärde för kunderna

 

”Min roll på Adven ger mig möjlighet att delta i processutvecklingen, men jag får också följa projektets genomförande och se anläggningen i drift. Arbetet är mångsidigt, för vi begränsar oss inte till någon enskild process eller teknik. Ibland är det breda arbetsfältet en utmaning, men det är också en möjlighet att hela tiden fördjupa mina kunskaper.” 

                                                        - Terho Saaristo, Recovery Team Manager

Terho Saaristo är teamledare för konceptutvecklingsteamet inom Adven Group och ansvarar för konceptutvecklingen för kundprojekt inom affärsområdena Recovery och industrienergi i Sverige, Finland,  och Estland. Teamet tar fram lösningar för att effektivisera kundernas energi- och vattenprocesser oavsett teknik, anläggningar och bränsleval. Lösningarna syftar bland annat till att effektivisera energiförbrukningen och minska utsläppen eller resursförlusterna för våra kundföretag. 

Terho deltar i möten med kunderna och diskuterar kundernas behov med försäljningscheferna. Varje projekt undersöks och analyseras så brett som möjligt för att identifiera optimeringsmöjligheter som kunden inte ens varit medveten om. 

”Konceptutveckling handlar om att ha ett brett perspektiv på processerna bakom produktion och användning av energi och det gäller att kontinuerligt utveckla sina kunskaper. Som konceptutvecklare behöver man dock inte vara expert på allting utan kan ta hjälp av hela teamet när vi analyserar dessa omfattande helheter.”

Teamet arbetar i olika länder och därför är det viktigt för Terho som teamledare att vara aktiv för att utnyttja gruppens samlade expertis på bästa möjliga sätt i varje projekt. Det viktigaste är att träffas regelbundet och skapa en atmosfär där alla stöttar varandra.

”Jag gör mitt bästa för att bygga upp ett team där allas kunskaper finns till hela teamets förfogande. Gränsöverskridande samarbete är viktigt och konceptutvecklarna hjälper varandra vid behov. Även utvecklingsprocesserna blir mer strömlinjeformade när vi tar vara på lärdomarna från varandras projekt. Om något fungerar bra hos en kund kanske det är värt att pröva på andra anläggningar.”

Vad gör Adven till en bra arbetsplats att jobba?

  • Trots att jag är mest aktiv i början av ett investeringsprojekt får jag på Adven se alla faser från den första idén ända fram till att anläggningen tas i drift. Det bidrar till kontinuerlig inlärning, för jag får feedback av både projektteamet och driftorganisation.
  • Vi är inte bundna vid någon enskild teknik utan kan välja den bästa för varje situation. Det gör arbetet krävande och stimulerande.
  • Adven växer snabbt och utökar sitt erbjudande, vilket kommer att skapa många intressanta möjligheter.

 

Ann Jerreborg
HR Manager
Ann Jerreborg
Bonsky