Vi värnar om din integritet!

Adven värnar om din integritet och arbetar för att respektera och skydda dina personuppgifter. Adven vill att du känner dig trygg i att vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning, inklusive Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Under GDPR har du rätt att få viss information när vi behandlar personuppgifter om dig, exempelvis vilken typ av data vi behandlar, syftet och den rättsliga grunden för behandlingen, vilka säkerhetsåtgärder som vidtas och om vi delar din data med tredje man. Du har också rätt att få dina rättigheter beskrivna och hur du ska gå tillväga om du vill utöva dina rättigheter.

Nedan finner du länkar till informationstexter för våra arbetssökande, kunder och leverantörer vilka vi periodiskt uppdaterar.

Terms of Use & Privacy

 

Kunders informationstext

Jobbsökandes informationstext

Leverantörers informationstext