”Varför skulle jag upphandla energi som tjänst, då vi klarar oss med nuvarande koncept?”

När vi på Adven diskuterar energi- och vattenfrågor med företag stöter vi ofta på invändningar och antaganden om upphandling av sådana lösningar. ”Det fungerar bra som det är” och ”Vi vill producera vår energi själva” återkommer i diskussionerna. Låter det bekant? Har det hänt att du själv har sagt så? Vi sammanställde några svar på de invändningar vi oftast får höra i diskussionerna.

"Det fungerar bra som det är"

Eller är det bara så, att den nuvarande energilösningen känns välbekant och välbeprövad, och att det är krångligt att överväga nya alternativ? Eller nöjer ni er med en bra situation, fast saker och ting kunde vara ännu bättre? Brist på tid och andra resurser kan hindra företag från att överväga nya alternativ eller utvecklingsinsatser.

Vilka fördelar kan ett par utomstående ögon ge? Under de senaste 35 åren har Adven utvecklat mer än 500 olika lösningar åt våra samarbetspartners. Vi är övertygade om att vi har hjälpt våra kunder att hitta bättre lösningar genom att tillföra nya perspektiv. Vi kan kombinera all den kunskap och erfarenhet vi har ifrån lösningar hos många olika sorters kunder och koncept. Därtill sätter vi oss in i kundens process och situation på ett övergripande sätt där vi ser till energi, vattenanvändning och energieffektivitet. Med hjälp av expertkompetens och nya infallsvinklar kan vi bidra med värde för våra kunder oavsett utgångsläge.

Tillsammans med er går vi igenom nuläget och lägger fram vår syn på hur vi kunde utveckla energi- och vattenhanteringen. En övergripande genomgång låter oss hitta de förbättringsområden som kan ge ert företag ett miljömässigt och ekonomiskt övertag gentemot andra företag. 

"Show me the money"

Allt utvecklingsarbete måste givetvis ta hänsyn till partnernas ekonomi. Vi är en investerande partner i våra kunders projekt och garanterar att de ekonomiska effekterna inträder i enlighet med vår överenskommelse. Detta eliminerar eventuella orosmoln om stora kostnadsökningar, eftersom vi tar det ekonomiska ansvaret för investeringen.

Vi bemöter kundens behov genom att investera flera miljoner euro ur egen ficka till stöd för kundens verksamhet. Därför är varje energilösning som vi utvecklar noggrant analyserad och planerad tillsammans med kunden. Varje lösning ska också ha en välgrundad målbild som engagerar båda parterna. Att konkretisera effekterna av våra lösningar är centralt för oss. Vi förklarar klart och tydligt varför vi vill investera i den nya lösningen och vilka fördelar kunden kommer att kunna förverkliga.

Enligt oss bygger man inte kundrelationer på generella rapporter, antaganden och tillvägagångssätt. Vi vill först göra en genomgripande kartläggning, därefter genomföra de föreslagna lösningarna och sist se de konkreta effekterna. Vi bygger partnerskap. Vi står vid er sida och löser utmaningarna i er verksamhet tillsammans med er. Adven är på så vis både en investerare och en möjliggörare. 

”Vi har redan leasing”

Leasing har tidigare varit ett vanligt sätt att genomföra stora investeringsprojekt av olika slag. Vi har dock velat ta vårt koncept till en ny nivå med ett djupare partnerskap. Vi är inte ett finansiell institution, utan en investerare som också tar ekonomiskt ansvar för sina projekt, och blir en långsiktig partner till våra kunder.

När ni väljer att köpa Advens lösningar som tjänst uppstår även en betydande fördel i att vi tar hela finansieringsansvaret. Våra avtal kan byggas upp så att det helt och hållet blir en investering utanför balansräkningen, den hamnar endast på balansräkningen om vi tillsammans beslutar om det. Vår avtalsmodell är i linje med gällande bokföringsbestämmelser (US GAAP och IFRS).

Som partner tar vi även ansvaret för en eventuell omallokering eller återanvändning av anläggningen, om en fortsatt drift inte skulle bli aktuell längre fram. Därmed har investeringen ett värde även efter avtalsperioden i kontrast till fallet med leasing, där kunden blir tvungen att lösa in anläggningen, om avtalet hävs mitt under perioden.

”Vi vill göra det själva”

Många vill själva producera den energi de behöver och hantera sina egna restflöden, och det är ok. När man har begränsade resurser och vill använda dem smartare kan det dock finnas skäl till att anlita en leverantör och partner med expertkompetens.

Vi har specialiserat oss mot att hjälpa kunder som använder stora mängder energi och vatten. Vi kan därför erbjuda den kompetens som ert företag kanske saknar just nu. Exempel på sådana områden är värmeåtervinning, effektiv avloppshantering och lokal biogasproduktion.

Ett partnerskap med oss ska ge kunden mer än det tar. Vi vill själva vara med och se hur er verksamhet utvecklas och hur ert företag gynnas ekonomiskt. Men det bästa är att vi samtidigt bygger upp en effektiv och miljövänlig verksamhet. Vare sig det gäller att minska vattenförbrukning eller koldioxidutsläpp eller minska mängden mikroplaster, så arbetar vi tillsammans med er för en bättre och mer miljövänlig framtid.

Energy as a service - vår servicemodell

 

Skribenten Leo Toivonen arbetar som försäljningschef på Adven och vill bemöta några förutfattade meningar förknippade med köp av energi som tjänst.

Kontakta oss, så diskuterar vi vidare!

Kontakta oss

Dela