”Varför skulle jag upphandla energi som tjänst, då vi klarar oss med nuvarande koncept?”

När vi på Adven diskuterar energifrågor med företag stöter vi ofta på rentav felaktiga invändningar och antaganden om upphandling av energilösningar. ”Vi har ordnat det” och ”Vi vill producera vår energi själva” återkommer i diskussionerna. Låter det bekant? Har det hänt att du själv har sagt så? Vi sammanställde några synpunkter på de invändningar vi oftast får höra i diskussionerna.

Kundinvändning 1: "Vi har redan ordnat det"

Eller är det bara så, att den nuvarande energilösningen känns välbekant och välbeprövad, och att det är besvärligt att överväga nya alternativ? Eller nöjer ni er med ett bra läge, fastän saker och ting kunde vara ännu bättre? Brist på tid och andra resurser kan hindra företag från att överväga nya alternativ eller utvecklingsinsatser.

Vilka fördelar kan ett par utomstående ögon ge? Under de senaste 35 åren har Adven utarbetat mer än 500 olika energilösningar för våra samarbetspartner. Vi är övertygade om att vi har hjälpt våra kunder att hitta bättre energilösningar genom att tillföra nya perspektiv. Vi kan sammanföra vår omfattande kunskap om många olika slags lösningar som vi har tillämpat i olika upplägg. Därtill sätter vi oss in i kundens process och situation på ett övergripande sätt där vi ser till energi, vattenanvändning och energieffektivitet. Vi har den fasta tron att vi med hjälp av sådana infallsvinklar kan ge kunden något nytt och viktigt oavsett utgångsläget.

Tillsammans med er går vi igenom nuläget och lägger fram vår syn på hur vi kunde utveckla energifrågorna. En övergripande genomgång låter oss hitta de utvecklingsområden som kan ge ert företag ett miljöanpassat och ekonomiskt mervärde.

Kundinvändning 2: "Show me the money"

Allt utvecklingsarbete ska omsorgsfullt ta hänsyn till ekonomiska konsekvenser för olika parter. Vi är en investerande partner i våra kunders energiprojekt och garanterar att de ekonomiska verkningarna faller ut som överenskommits. Detta eliminerar onödiga farhågor om radikala kostnadsökningar, eftersom vi tar det ekonomiska ansvaret för investeringen.

Vi löser kundens behov genom att investera flera miljoner euro ur egen ficka till stöd för kundens verksamhet. Därför är varje energilösning som vi utarbetar noggrant analyserad och planerad tillsammans med kunden. Varje lösning ska också ha ett välgrundat motiv, som båda parterna engagerar sig för. Att konkret åskådliggöra effekterna av våra lösningar är själva navet i vår verksamhet. Vi yttrar tydligt och klart varför vi vill investera i den nya energilösningen och vilka fördelar kunden har i jämförelse med nuläget.

För oss innebär inte ett kundförhållande att vi snabbt tar fram en allmänt hållen utredning om vad som borde göras. Vi vill först göra en genomgripande kartläggning och därefter genomföra de föreslagna lösningarna och se de faktiska verkningarna. Vi bygger partnerskap. Vi står vid er sida och löser utmaningarna i er verksamhet tillsammans med er. Adven möjliggör fördelar och investerar i anläggningar för sina kunder.

Kundinvändning 3: ”Vi har redan leasing”

Leasing har varit ett vanligt sätt att genomföra stora investeringsprojekt av olika slag. Vi har dock velat ta vårt koncept till en nivå med ett djupare partnerskap. Vi är inte ett finansieringsinstitut, utan en investerare som också tar ekonomiskt ansvar för sina projekt, och blir en långsiktig partner till våra kunder.

Vid val av Advens service uppkommer även en betydande fördel av att vi tar hela finansieringsansvaret. Våra serviceavtal kan byggas upp så att det helt och hållet handlar om en investering utanför balansräkningen, vilket innebär att den nya investeringen kommer upp i balansräkningen enbart om ni separat fattar beslut om det. Vår avtalsmodell överensstämmer med gällande bokföringsbestämmelser (US GAAP och IFRS).

Som partner tar vi även ansvaret för en eventuell omplacering eller återanvändning av anläggningen, om en fortsatt drift inte skulle bli aktuell längre fram. Därmed har investeringen ett värde även efter avtalsperioden i motsats till fallet med leasing, där kunden blir tvungen att lösa in anläggningen, om avtalet hävs mitt under perioden.

Kundinvändning 4: ”Vi vill göra det själva”

Många vill själva producera den energi de behöver, och det är ok. När man har begränsade resurser och vill använda dem smartare har man en bra anledning att anlita serviceleverantörer med specialkompetens.

Vi har inriktat vår expertis på att hjälpa kunder som använder stora mängder energi och vatten. Vi kan erbjuda kompetens som ert företag kanske saknar just nu. Exempel på sådana områden är värmeåtervinning, effektiv avloppshantering och lokal biogasproduktion.

Vi har även stort förtroende för att ett partnerskap med oss ska ge kunden mer än det tar. Vi vill själva vara med och se hur er verksamhet utvecklas och hur ert företag får ekonomiska fördelar. Men det bästa är att vi samtidigt bygger upp en effektiv och miljövänlig verksamhet. Vare sig det gäller att minska vatten- eller kolavtrycket eller att minska mängden mikroplast, så arbetar vi tillsammans med er för en bättre och miljövänligare framtid.

Energy as a service - vår servicemodell

 

Skribenten Leo Toivonen arbetar som försäljningschef på Adven och vill bekämpa fördomar som kan vara förknippade med köp av energi som tjänst.

Kontakta oss, så diskuterar vi närmare!

Kontakta oss

Dela