Innovativa energilösningar för stora livsmedelsföretag

Adven erbjuder innovativa energilösningar åt den nordiska och baltiska livsmedelsindustrin. Ett partnerskap med oss ger kunden möjlighet att fokusera på sin egen kärnverksamhet. Våra specialister kan identifiera potentiella utvecklingsområden och bidra med insikter för att utveckla energilösningarna.

Inom livsmedelsindustrin har energiproduktionen länge byggt på fossila bränslen. På senare år har dock betydande förändringar och investeringar skett i branschen. Dagens energilösningar uppfyller hållbarhetskraven och inhemska förnybara bränslen utnyttjas i allt högre grad.

Adven levererar värme- och kyllösningar till livsmedelsindustrin i Finland, Sverige och Estland. Vi vågar rentav påstå att vi är den ledande leverantören av kylenergi, för vi har levererat kylenergilösningar till industrin i nästan 20 år. Under årens lopp har vi även levererat krävande hybridsystem som kombinerar olika energiformer på ett kostnadseffektivt sätt.

Teknik- och bränsleoberoende energilösningar

Våra konstruktörer börjar alltid med att bilda sig en helhetsuppfattning om kundens situation för att identifiera nya möjligheter och optimala lösningar ur kundens perspektiv utan att förbinda sig till någon enskild teknik eller något enskilt bränsle.

Vi undersöker alltid noggrant kraven som kundens produktion medför för energiproduktionen, och samtidigt vilka möjligheter den erbjuder. Energilösningarna dimensioneras och planeras alltid individuellt utifrån denna undersökning. Varje anläggning byggs upp för att motsvara kundens individuella behov vad gäller effekt och egenskaper.

Även bränslet väljs utifrån lokala förutsättningar för att dra nytta av kostnadseffektiva och miljösmarta bränslen som finns nära till hands.

Flexibelt samarbete för avancerade energilösningar

Vi är en energipartner till såväl de allra största aktörerna i livsmedelsindustrin som till medelstora företag. Våra kunder uppskattar möjligheten att fokusera på sin egen kärnverksamhet som ett samarbete med Adven ger dem. Vi tar ansvar för hela energiförsörjningskedjan från projektering och byggarbete fram till anläggningens drift, underhåll, övervakning och utveckling.

Vi har ett nära samarbete med kunderna och tar fram en gemensam övervaknings- och utvecklingsmodell tillsammans med varje kund. Regelbundna samarbetsmöten hålls för att stämma av verksamheten och identifiera nya lösningar som med fördel kan genomföras på kundens andra produktionsanläggningar.

Vi vet att de drifts- och produktionsmässiga kraven är under ständig förändring inom livsmedelsindustrin. Vi fokuserar på långa kundrelationer och har beredskapen och viljan att utveckla våra energilösningar så att de tillgodoser kundernas behov på bästa möjliga sätt i alla situationer.

Skribenten Heikki Aarrejoki är kundchef på Adven och utvecklar nya energilösningar i samarbete med livsmedelsföretag.

 

Läs mer om våra kundprojekt!

Livsmedelsindustriaktör Saarioinens energilösningar

Dela