En energilösning som femstjärnig service – hur går det till?

Att bygga en energilösning innebär alltid ett omfattande projekt. Adven erbjuder sina energi- och vattenlösningar i form av tjänster som inte belastar kundens organisation eller balansräkning.

Advens projektledningsdirektör i Finland Tero Vainiomäki och hans team arbetar med att utveckla detta unika koncept. Projektteamet har ansvar för en portfölj på dussintals kundprojekt med ett totalt värde på tiotals miljoner euro. Vainiomäki har en tydlig vision om hur projektverksamheten kan resultera i bästa möjliga service för kunderna.

– En energilösning är alltid en stor satsning för kunden och därför är det viktigt att vi sköter vårt arbete professionellt och omsorgsfullt, säger Vainiomäki. Han ser många fördelar med Advens affärsmodell, där kunden erbjuds en lösning som bygger på Advens gedigna erfarenhet av olika slags energilösningar som sedan planeras och testas utifrån kundens behov.

– Detta möjliggörs av att konceptutveckling och testning sker redan under försäljningsfasen. Projektteamet ansvarar sedan för att energianläggningen byggs enligt planerna. I projekten drar man nytta av den kompetens som finns inom Advens driftorganisation för att säkerställa att anläggningen fungerar som den ska och tillgodoser kundens behov nu och i framtiden.

Som ett exempel på ett lyckat projekt nämner Vainiomäki en fabrik i Nådendal som tillhör Finnfeeds Finland Oy, en del av den internationella Dupont-koncernen. I slutet av fjolåret fick fabriken en ny indunstningsanläggning som har minskat energiförbrukningen med 30 procent och ångförbrukningen med över 40 procent. Även i detta fall var Advens servicemodell nyckeln till framgångarna. Vi låter Vainiomäki förklara vad modellen handlar om.

Servicemodell nyckeln till framgångarna

Enligt Vainiomäki är den första överraskningen för många kunder att de med Advens modell själva behöver investera väldigt lite eller rentav inget alls.

– Skillnaden mellan oss och andra leverantörer är att vi finansierar kundernas projekt själva, det vill säga att hela anläggningen omfattas av ett komplett servicepaket från Adven, förklarar Vainiomäki. Då kan kunden i stället inrikta sina resurser på att utveckla sin kärnverksamhet.

Ett partnerskap med Adven förutsätter med andra ord ingen separat investering av kunden. I de flesta fall behöver kunden inte ens utse någon egen projektorganisation. Adven fattar besluten medan projektet genomförs och tar fullt ansvar för såväl byggprojektet som anläggningens drift och produktivitet under hela avtalsperioden. De kunder som vill får även delta i investeringsprojektet, vilket garanterar ett öppet och smidigt informationsutbyte under projektet. Finnfeeds fabrikschef Heikki Vahteraberömmer partnerskapet: ”Ur mitt perspektiv har samarbetet löpt utmärkt. Vi är faktiskt lite överraskade över hur enkelt allt gick.”

Läs mer: Ny indunstningsmetod minskade Finnfeeds Finlands energiförbrukning med en tredjedel

Kommunikation är avgörande vid långa partnerskap

Ett serviceavtal innebär ett långvarigt samarbete mellan kunden och Adven: Att bygga en energianläggning tar oftast ungefär ett år från investeringsbeslutet och avtalsperioden är vanligen 10–15 år.

En av utmaningarna med så här långa projekt är att leda människor, inte minst för att ett helt nätverk av olika konstruktörer och komponentleverantörer anlitas under byggprojektet.

Enligt Vainiomäki är växelverkan och kommunikation avgörande för ett lyckat projekt.

– Vi vill skapa en genuin dialog och ett öppet informationsutbyte och därför är kommunikation ett viktigt fokusområde i våra projekt, berättar han.

Vainiomäki uppmanar därför sina projektledare att hellre göra för mycket än för lite för att involvera människor, och att alltid ta upp potentiella utmaningar med alla parter så tidigt som möjligt.

– Människor vill hålla sig uppdaterade om vad som är på gång även om det inte alltid är strikt nödvändigt för projektets fortskridande. Många upplever fungerande informationsspridning och kommunikation som en avgörande faktor för ett lyckat projekt.

Rätt arbetsmetoder från ritbord till produktion

Vainiomäki menar att även de största byggprojekten löper smidigt bara tidtabellen, budgeten och planeringen håller måttet. Alla som deltar i projektet måste känna till exakt vad som förväntas av dem och när.

– Bra tidsplanering är A och O, poängterar han. Med Finnfeeds lyckades vi utomordentligt väl med tidsplaneringen och anläggningen togs i drift som planerat. Om investeringsprojektets tidtabell håller undviker man tråkiga överraskningar med kostnaderna och kan använda resurserna effektivt.

Som arbetsledare på en stor byggplats kan man inte nog betona vikten av prioritering och bra beslutsfattande. Vill man vara effektiv gäller det att eliminera onödigt arbete och fokusera på det väsentliga. Flexibilitet och innovativt tänkande är viktigt vid konceptutveckling och anläggningsdesign, men när byggprojektet sätter igång är det viktigt att arbetet fortskrider stabilt och planmässigt.

– Vi tänker mycket på vad som är väsentligt för det aktuella projektet. Vår långa erfarenhet återspeglas i vår bedömningsförmåga och jag har 100 procent förtroende för våra projektledare, säger Vainiomäki.

Advens modell är dessutom flexibel, som till exempel i Finnfeeds fall, där man kunde erbjuda problemfri uppstart och säkerställa anläggningens produktivitet från första början. För att underlätta driftsättningen och säkerställa tillgängligheten medverkar Advens produktionsspecialister även då anläggningen byggs och tas i drift. När investeringsprojektet har slutförts och anläggningen är i drift fortsätter samarbetet och partnerskapet. Advens roll är då att säkerställa anläggningens driftsäkerhet genom hela avtalsperioden.

– Finnfeeds var mycket imponerade av det fungerande samspelet, berättar Vainiomäki.

Läs mer:

Energy as a Service® – vår modell för lyckade energiprojekt

 

Vill du veta mer om hur vi genomför våra projekt? Kontakta våra specialister!

 

Kontakta oss

Dela