Att köpa energi som tjänst frigör kapital för bättre ändamål

Industriföretag ansvarar ofta för sin egen energiproduktion för att säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning. Genom att istället överlåta energihanteringen till en expert kan man både frigöra kapital och samtidigt öka leveranssäkerheten.

När ett företag beslutar sig för att sälja tillgångar inom energi-, vatten eller processinfrastruktur beror det ofta på att företaget har stora investeringar framför sig, antingen i utrustning kopplat till just energi och vatten eller i de egna produktionsprocesserna. Investeringar i energitillgångar ses många gånger som helt nödvändiga för att möjliggöra en välfungerade produktionsprocess medan de på samma gång kan kännas långt ifrån företagets kärna och kärnprocesser.  Ett alternativ är att outsourca energiförsörjningen för att på så vis frigöra kapital som istället kan bidra till att utveckla företagets produkter och produktionsprocesser.

- Alla företag jobbar med begränsad likviditet, så det är viktigt att ta hänsyn till kostnaden för sysselsatt kapital både för skulder och eget kapital. Genom att överlåta energiproduktionen frigör företag kapital som man kan återinvestera i mer värdeskapande och prioriterade områden, säger Juhani Sillanpää, chef för affärsutveckling på Adven.

I det fall då konsumenten av energi är en industriprocess är den viktigaste aspekten leveranssäkerhet eftersom minsta avbrott kan bli väldigt kostsamt.

- Vi levererar energi till våra kunder på liknande sätt som man får el i eluttaget hemma. Eftersom det är vår kärnkompetens att leverera enligt våra kunders energibehov så kan vi genom att ta över energiproduktionen öka leveranssäkerheten, vilket möjliggör för våra kunder att fokusera på sina styrkor. Vi föredrar att jobba nära kunden eftersom det gör att vi kan synkronisera våra underhållscykler och minska tiden för avbrott, och tack vare vår långa erfarenhet kan Adven också förbättra energieffektiviteten på anläggningen och på så vis göra den mer miljövänlig, förklarar Sillanpää.

Adven ser fram emot att expandera sin verksamhet och att fördjupa befintliga relationer och bygga nya genom ytterligare förvärv och utveckling av anläggningar för energi-, vattenhantering och processinfrastruktur. Adven har redan en utbredd driftverksamhet i Norden och i Baltikum vilket gör bolaget till en perfekt partner för företag med verksamhet i norra Europa.

- Adven vill fortsätta växa och vi är intresserade av både enskilda anläggningar och av flera anläggningstillgångar på samma eller flera olika siter. Vi är öppna för att både investera i termisk energi och kringliggande infrastruktur, samt för att gå in på nya marknader, avslutar Sillanpää.

Juhani Sillanp+ñ+ñ.jpg

Läs också:

Adven Sverige — från lokalt startup-bolag till energikoncern på 5 år

Referenscase

Dela